05 / 07 / 2022

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi uygulamasını başlatıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi uygulamasını başlatıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, Atık Getirme Merkezi uygulamasını başlatıyor...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla belediye, alışveriş merkezi ve marketlerde "atık getirme merkezi" uygulamasını başlatıyor.


Ömrünü tamamlayan buzdolabından mobilyaya, pillerden kullanılmayan ilaçlara kadar tüm atıklar, getirme merkezlerinde toplanacak.


Bakanlığın hazırladığı Katı Atıkların Toplanmasına İlişkin Tebliğ taslağına göre, evsel atıkların sağlıklı toplanması amacıyla kurulacak atık getirme merkezleri birinci, ikinci ve üçüncü sınıf olarak ayrılacak.


Belediyelerde kurulacak birinci sınıf atık getirme merkezleri en az bin, alışveriş merkezlerindeki ikinci sınıf merkezler en az 250, market gibi satış noktalarındaki üçüncü sınıf merkezler ise en az 10 metrekare alana sahip olacak.


-Atıklar gruplarına göre toplanacak


Birinci sınıf getirme merkezlerine kağıt, karton ve plastik ambalajdan ömrünü tamamlamış lastiklere, tekstil ürünlerinden evden kaynaklanan miadı dolmuş ve kullanılmayan ilaçlara kadar tebliğde yer alan tüm atıklar getirilebilecek.


İkinci ve üçüncü sınıf merkezlerde ise evlerden kaynaklanan bitkisel atık yağ, tehlikesiz atık, pil, elektrikli ve elektronik aletler, beyaz eşyalar, televizyon ve monitör, aydınlatma ekipmanı, mobilya gibi atık gruplarından bazıları toplanacak.


-Kolay ulaşılacak


Getirme merkezleri, vatandaşın kolay ulaşabileceği konumda bulunacak. Burada merkezi tanıtıcı, bilgilendirici ve yönlendirici işaretler olacak. Sorumlu bir personelin bulunacağı merkezin, temiz ve bakımlı olması, dezenfekte edilmesi gerekecek.


Getirme merkezi işleticisi, atığı bedelsiz teslim alacak. Geri kazanım veya bertaraf tesislerine gönderilen atıkların miktarı kayıt altına alınarak, yıl sonu itibarıyla Bakanlığa raporlanacak.


Alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren satış noktaları, münferit getirme merkezi kuramayacak. Getirme merkezi kuran satış yerlerinde ayrıca ambalaj atığı toplama noktası oluşturulmayacak.


-Seyyar getirme merkezi


Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, getirme merkezi uygulamasının amacının, çevre kirliliğinin önüne geçmek, geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye kazandırmak, mümkün olmayanların da bertarafını sağlamak olduğunu belirtti.


Getirme merkezi işleticilerinin, broşür, afiş gibi materyaller hazırlayarak en az 6 ay merkezin tanıtımını yapacağını dile getiren Bayraktar, belediyelerin de "Alo-Atık" hatları oluşturarak, gerekli bilgilendirmede bulunacağını ifade etti.


Vatandaşın atıklarını taşıyamaması durumunda belediyelerin lojistik imkan sağlayacağını bildiren Bayraktar, belediyenin tercih etmesi durumunda, belirli sürelerde farklı noktalarda faaliyet göstermek üzere birinci sınıf getirme merkezine bağlı "mobil getirme merkezi" hizmetinin de verilebileceğini kaydetti.