Çevreye duyarlı konaklama tesisleri artacak!

Çevreye duyarlı konaklama tesisleri artacak! Çevreye duyarlı konaklama tesisleri artacak!

Yeni Birlik Gazetesi köşe yazarı Yıldıray Gökkaya bugünkü yazısında turizm sektörü üzerine görüşlerini paylaştı. Gökkaya, Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri'nin sayısının artırılması konusunda çalışmaları anlattı.


Yazın en hararetli zamanlarını yaşıyoruz. Gayrimenkulü değil ama turizmi daha fazla konuşmamız gereken dönemler. Tatil sezonunun açılmasıyla otellerde, turistik tesislerde hareketlilik beklenmekteydi. Her ne kadar kıpırdanma baş gösterse de şimdilik sonuçların arzu edilen düzeyde olmadığını ne yazık ki gözlemliyoruz. 


Klasik yaz turizminin öncü şehirlerine giden turist arkadaşlarımız fiyatların önceki senelere göre daha düşük olduğunu ifade ediyor. Elbette tesislerin boş kalmaması adına fiyat kırmalarını normal karşılamak gerekiyor. Ama buna rağmen sezonun toplam hasılatı önceki yılların altında kalırsa bu turizm sektörü için önümüzdeki dönemin nahoş olabileceğini düşündürüyor. 


Bu arada tam da bunları düşünürken elimize gelen bir basın bülteni turistik tesislerin durumunu biraz daha düşünmemize neden oldu. Bugün ziyaretçi ve ciro derdi yaşarken bizim bunlardan bahsetmemiz belki aykırı olabilir ama turizm sektörüne baştan çeki düzen vermeyi tartışacağımız günler nasılsa yakında gelecek, yakın dönemin gündem konusuna şimdiden ışık tutalım istedim. 


Konu sürdürülebilir turizm yana otellerin yeşillenmesi üzerine. Yeşillenmekten kastım, daha fazla çayır çimen ve bahçe değil elbette. Çevre dostu, dünyaya, küresel iklime daha az zarar veren, enerji gibi kısıtlı kaynakları daha tasarruflu kullanan tesisleri kastediyorum. 


Çünkü Birleşmiş Milletler 2017 yılını Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Yılı olarak ilan etti.Turizm sektörünün iyi yönetilmesinin Türkiye'de, ekonomik büyüme sağlayacağına, sosyal gelişime katkı sağlayacağına, kültürel ve doğal varlıkların korunacağına dikkat çeken TUROB ve Sürdürülebilirlik Akademisi, "Yeşillenen Oteller" projesi ile önemli bir çalışma başlattı. Konaklama tesislerinin yeşil olması ile ilgili belgelendirme projesi olan "Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Projesi" TUROB ve Sürdürülebilirlik Akademisi işbirliği ile hayata geçirildi. 


"TÜRKİYE İÇİN BİR KALKINMA PROJESİ" 

TUROB Yönetim Kurulu Üyesi ve Greeninghotels Proje Sorumlusu Levent Erdoğan, Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Projesi'nin turizm sektörünün sürdürülebilir çevre konusunda farkındalığını ve konaklama tesislerinin çevre duyarlılığını artırmayı hedeflediğini belirterek şunları söylüyor: 


"Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) 

Belgesi sahibi olmaya aday tesisler; Enerji Yönetimi, Su Yönetimi, İç Hava Kalitesinin Artırılması, Atık Azaltımı ve Geri Dönüşüm alanlarında değerlendiriliyor. Değerlendirmeden başarıyla geçen turizm tesisleri Bronz, Gümüş ve Altın 'Yeşillenen Oteller' Belgesi almaya hak kazanıyor. Sürdürülebilirlik Akademisi, yaptığı tüm çalışmalarda olduğu gibi bu projede de, Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri'nin sayısının artırılmasını; konaklama tesislerinin daha yeşil olması konusunda bilinçlendirilmesi ile ilgili kamu kuruluşları, sektör dernekleri ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirlikleri yapmayı hedefliyor.'' 


Turizmin en az inşaat, en az sanayi kadar bu ülkenin kalkınmasında önemli bir rolü olduğunun bilinciyle biz bu projenin başarılı olmasını diliyor ve bekliyoruz...Yıldıray GÖKKAYA/Yeni Birlik