Çinar Öğrenci Konaklama Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Çinar Öğrenci Konaklama Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Çinar Öğrenci Konaklama Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Hasan Hüseyin Tatar  tarafından kuruldu. 


Çinar Öğrenci Konaklama Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Hasan Hüseyin Tatar  tarafından kuruldu. 

Çinar Öğrenci Konaklama Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1- Öğrenci barınma hizmetlerinin verilmesi ve işletmeciliğinin yapılması. 2- Öğrenci ve işçi yurtları , pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetlerinin verilmesi. 3-Her türlü eğitim ve öğretim düzeyindeki, yükseköğrenim, özel, teknik ve genel lise, ilköğrenim ve anaokulu öğrencilerine yönelik yatılı öğrenci yurtları ve pansiyonları inşa etmek, satın almak, açmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, işletmeye vermek. 4-Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir, iştetebilir. 5- Lise ve fakültelere hazırlık kursları , yabancı dil kursları açmak. 6- Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal,devre mülk, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, inanç turizmi, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gecekulübü, dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir. 7-İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 8-Her türlü inşaat-onarım taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 9- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 10- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Çinar Öğrenci Konaklama Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi adres: Rasimpaşa Mahallesi İzzettin Sk.No:28/1 Kadıköy