15 / 08 / 2022

Cmd Grup Proje Ve İnşaat Sanayi Anonim Şirketi kuruldu!


Cmd Grup Proje Ve İnşaat Sanayi Anonim Şirketi bugün Küçükçekmece'de 50 bin TL sermaye bedeli ile İnan Doğan tarafından kuruldu.Cmd Grup Proje Ve İnşaat Sanayi Anonim Şirketi bugün Küçükçekmece'de 50 bin TL sermaye bedeli ile İnan Doğan tarafından kuruldu.

Cmd Grup Proje Ve İnşaat Sanayi Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. o. Her türlü sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatı. p. Her nevi boya maddeleri ve yan ürünlerinin, metal boyası, oto boyası, astar, plastik, yağlı, saten boya, tiner, macun benzeri mamul ve yarı mamul ürünlerinin imali, ithali, ihracı, q. Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. r. Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak s. Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası, koltuk, masa ve sandalye ve her türlü mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. t. Her türlü tesislerin mobilya dekorasyon işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak. u. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ahşap merpen, ahşap merpen korkuluğu, ahşaptan ev ve işyeri ürünleri, ahşap üzerine her türlü mamulün imalatını, pazarlamasını, dahili ticaretini yapmak. v. Şirket her türlü mobilya cila malzemeleri alım satımı yapar, her türlü mobilya cilalama işlerini yapar, mobilya cilası ithalatını yapar. w. Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak. Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak. x. Mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. a- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü hukuki, mali, ticari ve idari tasarruf faaliyetlerinde bulunabilir. b- Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkili, aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, onların hisselerini ve tahvillerini ve menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele edebilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir. c- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir. Hak ve alacaklarını, teminat olarak hakiki ve hükmi şahıslara ait menkul ve gayrimenkuller üzerine rehin ipotek ve diğer her türlü ayni ve şahsi haklar iktisap edebilir, tesis, tadil ve fek edebilir. Kefalet alabilir. d- Şirket işleri için gerekli olan her türlü kara, hava, deniz taşıtları, iktisap edebilir, devredebilir, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.