CML Karataş Yapı Malzemeleri İnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

CML Karataş Yapı Malzemeleri İnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! CML Karataş Yapı Malzemeleri İnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

CML Karataş Yapı Malzemeleri İnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2 Mart 2015'te, 60 bin TL sermaye bedeli ile Büyükçekmece'de, Cemal Karataş Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda kuruldu.


CML Karataş Yapı Malzemeleri İnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 60 bin TL sermaye bedeli ile 2 Mart 2015'te, Cemal Karataş Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda kuruldu.


CML Karataş Yapı Malzemeleri İnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu;a) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar,baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler,yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz,altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. e) Her türlü havuz inşaat ı ve arıtma işlemleri yapmak. f) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. g) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak,uygulamalarını yapmak. h) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. ı) Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila,duvar kâğıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. i) Durum (hâlihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. j) Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. k) Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. l) İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç,tuğla,kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer,yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. m) Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. n) Her türlü nalburiye işleri yapmak.  o) Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. p) Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır,satar, kiralar ve kiraya verir. r) Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek. s) Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini,tahmil ve tahliyesini yapmak. t)Yukarıdaki konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde ortaklar kurulu kararı alındıktan sonra şirket bu işleri yapabilecektir.


CML Karataş Yapı Malzemeleri İnşaat Taahhüt Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Büyükçekmece, Ulus Mahallesi, Çiğdem Caddesi 10A