Cmr Alışveriş Merkezi Danışmanlık Yönetim Ve Kiralama Limited Şirketi kuruldu!

Cmr Alışveriş Merkezi Danışmanlık Yönetim Ve Kiralama Limited Şirketi kuruldu! Cmr Alışveriş Merkezi Danışmanlık Yönetim Ve Kiralama Limited Şirketi kuruldu!

Cmr Alışveriş Merkezi Danışmanlık Yönetim Ve Kiralama Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 20 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Özkan Şenyüz tarafından kuruldu.Cmr Alışveriş Merkezi Danışmanlık Yönetim Ve Kiralama Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 20 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Özkan Şenyüz tarafından kuruldu.

Cmr Alışveriş Merkezi Danışmanlık Yönetim Ve Kiralama Limited Şirketi konusu:
1- Her türlü emlak,her türlü gayrimenkul ve özellikle alışveriş merkezleri,siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek. 2- Başkalarına ait gayrimenkul, özellikle alışveriş merkezleri, siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken,ev,apartman, işyeri; işletmek, bunları kiraya vermek, buralara temizlik ve teknik v.b. hizmetleri sağlamak veya temizlik ve teknik v.b. hizmetler ile ilgili şirketler ile bu yerler için anlaşmaları imzalamak. 3- Konusu ile ilgili her türlü alışveriş merkezleri ve spor eğlence merkezleri açabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, cafe, cafeterya, lokanta, alışveriş merkezleri açabilir,işletebilir, kiralar veya kiraya verebilir. Bu tür yerlerin işletmeciliğini ve yönetimini yapabilir veya yaptırabilir. Alışveriş merkezlerinde bulunan mağaza, ofis, cafe, lokanta vb. her türlü eklentinin ayrı ayrı kiralayabilir veya kiralamasını yapabilir. Aidat toplayarak yönetim hizmetleri yapabilir. Alışveriş merkezlerinin temizlik vb. konularda işletmeciliğini yapabilmek için dışardan hizmet satın alabilir. Ayrıca temizlik vb. konuları kendi bünyesinde yapabilir 4- Bahçe, tarla, ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,gerektiğinde projelendirmek. 5- Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 6- Yukarıda bahsi geçen konularla ilgili gerekli danışmanlık hizmetleri vermek. 7- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak veya taşeronlar vasıtasıyla bu işleri yaptırmak. 8- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 9- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 10- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 11- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 12- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 13- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 14- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 15- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 16- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 17- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 18- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 19- İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 20- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı ve yaptırılması. 21- İştigal konuları ile ilgili makine ve techizatı kiralamak almak satmak ithal etmek veya bunları kiralatmak. 22- Yukarıda sayılanlar dışında yürürlükteki ithalat ve ihracat mevzuatının müsaade ettiği her türlü malın ithalat ve ihracatını,alım,satımını yapmak. Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları, yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir, bunlar için her türlü tasarruflarda bulunabilir. Şirket aracılık niteliğinde olmamak şartıyla hisse senedi, tahvil ve kar ortaklığı belgesi gibi menkul kıymetleri satın alabilir. Ve gerektiğinde bunları satabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek maksadıyla kara, deniz ve hava taşıma araçları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Fenerbahçe Mah.Alageyik Sok. Yalcın Apt.No.12/14 Kadıköy