Enka Grup Profesyonel Bina Yönetimi Danışmanlık Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Enka Grup Profesyonel Bina Yönetimi Danışmanlık Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Enka Grup Profesyonel Bina Yönetimi Danışmanlık Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Enka Grup Profesyonel Bina Yönetimi Danışmanlık Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Hamza Eş tarafından kuruldu.Enka Grup Profesyonel Bina Yönetimi Danışmanlık Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Hamza Eş tarafından kuruldu.

Enka Grup Profesyonel Bina Yönetimi Danışmanlık Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak. Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak. Her türlü ev, işhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak Konut, mesken ve toplu konutlarla ilgili site, apartman yönetim hizmetlerini yerine getirmek. Profesyonel site yönetim ve işletimi hizmetleri teknik işletme yönetimi hidrofor, havalandırma, jeneratör, asansörler, alarm, ısltma, klima sıhhi tesisat gibi mekanik uygulamalarln bakıml, kontrolü ve onarlml. Kiracı veya kat maliklerine kapıclllk hizmetleri, havuz, bahçe temizlik ve kontrolü, bahçe ve çevre düzeni hizmetleri, ağaçlandırma ve çimlendirme gibi faaliyetleri sunma, her türlü tamir ve bakım, fatura ödeme hizmetleri ve benzeri her türlü hizmeti yapmak. İş merkezi (ofis) kurmak,işletmek,gerçek ve tüzel kişilere iş merkezi ve ofis hizmetlerinde gerekli olan her türlü personel,sekreterya,bilgisayar,posta kutusu, telekonferans,telefon,faks ve benzeri hizmetler sunmak İnternet ve On-Line sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım, ticaret, pazarlama ve iletişimini yapmak, iletişim sistemleri kurmak. İlgili mercilerden izin almak kaydı ile telli veya telsiz haberleşme halleri ile yurtiçi ve yurtdışı enformasyon sistemlerine erişim hizmeti sağlamak ve her türlü hizmetlerini sunmak. İnternet erişimi sağlamak, internet üzerinden her türlü malın alım, satım, işlemlerini gerçekleştirmek ve bu amaçla sanal mağazalar oluşturmak ve alt yapı hizmetleri vermek. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak ve bunların internet ortamında pazarlamasını yapmak. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne komi teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve sanal ortamda alım, satım ve pazarlamasını yapmak. Her türlü bebek mamaları ve malzemelerini almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm şampuan ve benzerlerinin, her türlü elektrikli, elektronik eşyanın, her türlü mutfak eşya ve ekipmanlarının, sanayi mutfaklarının, aksam ve aksesuarlarının, her türlü kırtasiye ve ofis malzemeleri ile kitap, dergi, cd, dvd ve benzeri yayınların, her türlü hediyelik eşya, oyuncak ve benzerlerinin, her türlü temizlik malzemeleri ve ürünlerinin, her türlü müzik aletleri, enstrümanları, film, cd, dvd ve benzerlerinin, tekstil ürünleri, spor malzemeleri ve aksesuarlarının, hırdavat malzemeleri ve aletlerinin, oto aksam ve aksesuarlarının, evcil hayvanlarla ilgili her türlü pet ürünlerinin, her türlü bahçe malzeme ve ekipmanlarının, çiçek, film, fotoğraf makineleri, hırdavat ürünleri, spor ve sağlık ürünleri, kişisel bakım ve hobi ürünleri, takılar, saat, gözlük, beyaz eşya, ev elektronik ürünleri, oyuncaklar, çocuklara ve büyüklere yönelik eğitim setlerinin internet ortamında pazarlamasını, alım, satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.Şirket yukarıda sayılan ürünlerin tamamının internet üzerinden pazarlamasını yapar, ayrıca internet üzerinden kendi sayfasından vereceği ilave sayfalarla gerçek kişi, kurum ve kuruluşlara ürünlerini pazarlayacak internet ortamları oluşturabilir, üreticilerin ürünlerini kendi sayfalarından aracılık sıfatı ile pazarlamasını yapabilir. 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Cumhuriyet Mh. Saksı Sk.No:4/5 Şişli