05 / 07 / 2022

Grup Estanbul İnşaat Danışmanlık Gayrimenkul Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Grup Estanbul İnşaat Danışmanlık Gayrimenkul Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Üsküdar'da Ali Olçay tarafından kuruldu.Grup Estanbul İnşaat Danışmanlık Gayrimenkul Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Üsküdar'da Ali Olçay tarafından kuruldu.

Grup Estanbul İnşaat Danışmanlık Gayrimenkul Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. İNŞAAT - Şirket yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat ve taahhüt işleri yapmak, ihale, artırma ve eksiltmelere katılmak, özel inşaatlar yapmak. Her türlü inşaat malzeme ve makinelerinin alımını satımını, imalatını, ithalatını ve ihracatını yapmak. Şirket yurtiçinde ve yurtdışında inşaat, inşaat taahhüt işleri, fabrika binaları, konut inşaatları, askeri tesisler, otel, tatil köyleri, yol, köprü, depolama tesisleri, kanalizasyon, enerji hatları, işyeri, turizm tesisleri, sanayi tesisleri, sağlık tesisleri vb. gibi inşaatlar ve ihalelerine girmek yapmak ve yaptırmak. Konusu ile ilgili gerekli olan çimento, demir, kereste, kum, tuğla, kiremit, çakıl, mıcır, her türlü metal, plastik, prefabrik yapı elemanları, hazır beton,doğramalar, elektrik malzemeleri, boya ve boya malzemeleri, fayans, karo, mozaik, mermer ve diğer hammadde ve yardımcı malzemelerin üretimi ve üretimi ile ilgili fabrikalar kurmak, alım satımını ithalatını ve ihracatını yapmak. Şirket resmi ve özel sektör, işyerleri ve konutların her türlü plastik ve buna bağlı petrokimya ürünlerinin, profil, kapı, pencere, kasa, kanat, orta kayıt, kanat, sürme kanat ve bunun gibi doğrama plastik hammaddelerinin, yan ürünlerinin üretimi, taahhüt ve uygulamasını alımı satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü dekorasyon, restorasyon, alçı ve alçı ürünleri hizmetleri vermek. Resmi ve özel kuruluşların, evlerin mimari dekorasyonu ile ilgili projeler hazırlamak Her türlü dekorasyon malzemeleri ve ilgili makine teçhizat yedek parça, hammaddelerin üretimini alım ve satımını yapmak. İthalat ve ihracatını yapmak. Şirket resmi ve özel sektörlerin, fabrikaların, konutların, işyerlerinin, çelik konstrüksiyon, prekast, ankraj elemanları, asma kat, asma tavan, çelik kapı ve kasaları, ferforje, korkuluk, tel örgü, çit sistemleri, metal dekorasyon, saç panel ve ekipmanlarını üretmek, taahhüt etmek ve uygulamak, üretimi ile ilgili fabrikalar kurmak, alım satımını ithalatını ve ihracatını yapmak. Mimari plan proje tasdik, alan projelerini hazırlamak ve statik projeleri hazırlamak, kontrollük, şantiye şefliği yapmak, hak ediş hazırlamak, mühendislik mimarlık müşavirlik hizmetlerini yapmak ve ilgili mesleklerin yönetmeliklerinde belirtilen işlerin tamamını yapmak. GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK -Her türlü gayrimenkul almak, satmak, danışmanlık ve komisyonculuğunu yapmak. -Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. -Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. -Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. -Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, danışmalık ve pazarlamasını yapmak. -Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, danışmanlık ve pazarlamasını yapmak. -Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkuller, arsa arazi konut iş yerleri, resmi daireler, bankalar sağlık ve eğitim kurumlan sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri villa, yalı otel ve moteller ve benzerleri üzerinde değerleme hizmeti analiz ve fizibilite çalışmalar sunmak, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslar arası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda değerleme raporlan hazırlamak. - Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak, Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak. Gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak gayrimenkul ve gayrimenkul e bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak. -Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için, a) Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında satış mağazası ve benzeri işletme tesisleri meydana getirip işletmek, bunları satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek. b) İş konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, kurulmuş olan ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.