29 / 05 / 2022

CN One Real Estate Gayrimenkul Emlak Pazarlama Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


CN One Real Estate Gayrimenkul Emlak Pazarlama Danışmanlık Ticaret Limited  Şirketi Ataşehir’de  10 bin  TL sermaye bedeli ile Xıngyu Weı tarafından kuruldu.CN One Real Estate Gayrimenkul Emlak Pazarlama Danışmanlık Ticaret Limited  Şirketi Ataşehir’de  10 bin  TL sermaye bedeli ile Xıngyu Weı tarafından kuruldu.

CN One Real Estate Gayrimenkul Emlak Pazarlama Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu şunlardır: GAYRİMENKUL VE EMLAK DANIŞMANLIĞI - EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ: 1- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, ; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. 2- Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 3- Yurt içinde veya yurt dışında kendine ait olan veya şirketlerden, şahıslardan, 3.kişilerden vb. kiralanan gayrimenkul, ofis, işyeri, dükkan, arsa, müstakil evler, apartman daireleri, devre mülk, otel, konaklama vb. yerlerin eşyalı veya eşyasız, alışını satışını, işletmesini veya kiraya verilmesini, komisyonculuğunu, devir edilmesi , aracılığını, yapabilir. 4- Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek 5- Gayrimenkul danışmanlığı yapmak DANIŞMANLIK: 1- Yurtiçinde ve yurtdışında ekonomi, ticari, mali ve idari tüm alanlarda yönetim, ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını ve yönetimini üstlenmek. 2- Kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, 3- İnsan kaynakları danışmanlık hizmetleri vermek, personel işe alımı, personel eğitimi vermek ve dışarıdan almak, şirket stratejileri oluşturmak, şirket personeli iç yönetmeliğini tanzim etmek, personel performans değerlendirmeleri yapmak, personel kariyer planlamaları yapmak, yetkinlik modelleri oluşturmak, şirket kurumsal kimliği oluşturmak, şirket organizasyonlarını yeniden yapılandırmak, şirketlerin yemek, ulaşım, güvenlik gibi destek hizmetlerin satın alınmasında danışmanlık yapmak. 4- Şirketlere kalite danışmanlık hizmetleri vermek, kalite denetimleri yapmak, personel iyileştirme çalışmaları yapmak, bu hususta belgelendirme yapabilmek için teknoloji ve (know-how) ile lisanslar satın almak, satmak, aracılık yapmak. 5- Ulusal ve uluslararası düzeyde, her sektörden kurum, kuruluş ve firmalara yönelik her türlü pazarlama ve reklam kampanyaları ile pazar araştırması ve sponsorluk faaliyetlerini tasarlamak, geliştirmek, uygulamak, anahtar teslimi yada bir bölümünü yapılacak sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirmek üzere projeler üstlenmek, dağıtmak, pazarlamak, satmak, kiralamak, kurulumunu yapmak, işletmek, yenilemek, ithal ve ihraç etmek. 6- 5411 sayılı bankacılık kanunu ve bu kanunun uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemelere aykırılık teşkil etmeyecek şekilde; her türlü banka kredilerine ilişkin olarak, internet üzerinden, telefonlar, elektronik hizmet birimleri, çağrı merkezi kullanarak, şirketin şubeleri üzerinden ve sair araçlarla danışmanlık, reklam, tanıtım ve aracılık hizmeti verilmesini yapabilir Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için ; a) Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, dahili ticaret, fason komisyon, taahhüt mutemetlik iç ve dış mümessillik, ihracat kaydı ile geçici ithalat, toptancılık perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işlemleri yapar ve yaptırır. Amacı ile ilgili herhangi bir madde, makine, teçhizat, ham madde ve ürünlerin devralınması, satın alınması, nakil edilmesi, dağıtımı, depolanması, imalatı, ithalatı, satışı ve tekrar satışında bulunmak. b) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia akreditif yatırım kredileri, açık kredileri, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. c) Şirketin faaliyet konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak. d) Şirketin amacına ulaşabilmesi için her türlü mali, ticari ve sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. e) Şirket maksadını gerçekleştirebilmek için faaliyet konularına giren işleri yapmak, hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil etmek, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve onların hisselerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak kaydı ile almak ve satmak, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek. f) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayri menkulleri iktisap etmek, bina inşaatlar yapmak, devir ve ferağ etmek , kiralamak , kiraya vermek , gayri menkullerini üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, ettirmek, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.DEREBOYU CAD.NO:3A/48 ATAŞEHİR