Creativ Mimarlık Ve Uluslararası Fuarcılık Limited Şirketi kuruldu!

Creativ Mimarlık Ve Uluslararası Fuarcılık Limited Şirketi kuruldu!Creativ Mimarlık Ve Uluslararası Fuarcılık Limited Şirketi Maltepe'de 12 bin TL sermaye bedeli ile Necat Doğacan Işıkhan, Selimcan Erkan ve Taylan Özgür Topal ortaklığında kuruldu.


Creativ Mimarlık Ve Uluslararası Fuarcılık Limited Şirketi Maltepe'de 12 bin TL sermaye bedeli ile Necat Doğacan Işıkhan, Selimcan Erkan ve Taylan Özgür Topal ortaklığında kuruldu.

Creativ Mimarlık Ve Uluslararası Fuarcılık Limited Şirketi konusu:
1. Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi , gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerin stantlarını , bu standların tasarımlarını ve bu mahallerin tadilat dekorasyon işlerini yapmak, yapılan tasarımların üç boyutlu modelleme çizimini yapmak , tasarlanan tasarımların mobilya dekorasyon işlerini yapmak , iç mimarlık ve tasarımını yapmak , bu tasarımların imalatını yapmak, tasarımların imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerin alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak. 2. Her tür resmi ve özel yapıların tasarımlarının yapılması , altyapı ve üst yapı tasarımlarının yapılması. 3. Her türlü mobilya ve dekorasyon işleri yapmak , taahhütlerde bulunmak. 4. Her türlü mobilya ve dekorasyon malzemeleri alım satımı imalatı ithalat ve ihracatını yapmak. 5. Her türlü inşaat taahhüt işleri , konut , işyeri ticarethane inşaatlarını yapmak satmak , kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerine veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 6. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut , iş hanları , fabrikalar , yollar , baraj ve göletler , park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 7. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf , açık artırma , eksiltme teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 8. Türkiye cumhuriyeti devleti bakanların ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların , kamu iktisadi teşebbüsleri iktisadi devlet teşekkülleri , kamu iktisadi kuruluşları , kamu bütçeleri daireler , mahalli idareler , belediyeler , yapı kooperatifleri özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat , elektrik , tesisat , yol su , kanalizasyon doğalgaz , altyapı , üstyapı , dekorasyon restorasyon işlerinin yeniden veya onarım ihalelerine katılmak , teklif vermek , ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 9. Prefabrike inşaat meskenler yapmak , yaptırmak ve bunları satmak , kiraya vermek . 10. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 11. Her türlü dekorasyon işleri tamirat ve boya işleri yapmak. 12. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek , şehir ve imar planları hazırlamak , uygulamalarını yapmak. 13. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek , proje ve uygulamalarını yapmak . 14. halıfleks , asma tavan-kartonpiyer , fayans kalebodur , an ve elektrik tesisatı , çatı tadilat işleri yapmak. 15. Her türlü bina , büro , tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık , mühendislik , teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan , proje , teknik hesaplar danışmanlık , etüd , araştırma , tasarım , fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 16. Durum ( halihazır ) , kadastro , yeraltı maden ocakları , deniz gibi , tünel ve baraj , yol , su , kanalizasyon , boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı , parselasyon planlarının yapımı. 17. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 18. Konuyla ilgili her türlü dengeleme , hesaplama , yazım ve çizmişlerinin yapımı. Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire , müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri , karayolu , demiryolu kanal , tünel , menfez , liman , rıhtım , havuz baraj , istinat duvarı , akarsu düzenlemesi , sulama tesisi inşaatlarını yapmak. Şirket yurt içi ve yurt dışı yol , köprü , baraj , liman , okul , toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. Şirketler bu maksat ve gayelerinin tahakkuku için yukarıda belirtilen işletme mevzuunun çerçevesi içinde kalmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir. Şöyle ki : 1. Depolar , özel antreporlar mağazalar , sergi mahalleri kurar , çalıştırır , kiraya verir , satın alır ve satar , şirket işleri için gerekli nakil vasıtalarını satın alır , kiralar ve satar. 2. Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında , şirketin faaliyet konusuyla ilgili olmak ve resmi makamlardan gerekli izin almak kaydıyla , ayrıcalık , know how ( teknik bilgi ) , patent ve diğer fikri mülkiyet hakları elde edebilir , yeni yönetim ve teknik yardım anlaşmaları yapabilir. 3. Uzun , orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları imzalayabilir , faaliyetleri kapsamında yerel ve yabancı pazarlardan başka mülkiyet ve teminat kredileri elde edebilir. 4. Amaçlarını gerçekleştirmek için gereken tesis ve donanımlar için taşınmaz mülkler edinebilir ve bunları kiralayabilir. 5. Şirket amaç ve konularıyla ilgili her türlü iş ve işlemleri kendi ortakları veya yönetim kurulu üyeleri ile de yapabilir. 6. Şirkete ait tesisler ve gayri menkuller üzerinde intifak ve sükna , gayri menkul mülkiyet , kat mülkiyeti , kat irtifakı ve başka mesuliyetler tesis edebilir. 7. Şirket yöneticileri veya ortaklarını aldığı kararlar doğrultusunda her türlü yatırım teşvikinden veya diğer devler teşviklerinden faydalanabilir , bu teşvikleri yatırıma dönüştürmek ve daha verimli hale getirmek için yabancı ülke firmalarıyla ortaklıklar kurabilir. 8. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Cevizli Mah.Tugay Yolu Cad. Ofisim İstanbul Sit.20a/41 Maltepe