Dary Grup Yönetim Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Dary Grup Yönetim Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Dary Grup Yönetim Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi Esenyurt’ta  100 bin TL sermaye bedeli  ile Medine Ar tarafından kuruldu.


Dary Grup Yönetim Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi Esenyurt’ta  100 bin TL sermaye bedeli  ile Medine Ar tarafından kuruldu.

Dary Grup Yönetim Danışmanlığı Ticaret Limited Şirketi konusu:
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI a.Yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedariği, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularında hizmet verir. b.Yurt dışına çalışacak personel gönderilmesi, yurt dışından Türkiyede çalışacak personel temini konusunda işletmelere danışmanlık ve hizmet verebilir. c.İnsan kaynakları alanında yazılım geliştirebilir, bu yazılımın satış ve pazarlamasını yapabilir. d. Tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan akıl sağlığı hizmetleri (psikoanalistler, psikologlar ve psikoterapistler tarafından sağlanan hizmetler) (hastane dışı) SİTE YÖNETİMİ a.Kiracı veya kat maliklerine kapıcılık hizmetleri, havuz, bahçe temizlik, ve kontrolü, bahçe ve çevre düzeni hizmetleri, ağaçlandırma ve çimlendirme gibi faaliyetleri sunma işlemleri her türlü tamir ve bakım hizmetleri, alışveriş hizmetleri, fatura ödeme hizmetleri ve benzeri her türlü hizmeti yapmak. b.Profesyonel site yönetim ve işletimi hizmetleri teknik işletme yönetimi hidrofor, havalandırma, jeneratör, asansörler alarm ısıtma, klima sıhhi tesisat gibi mekanik uygulamaların bakımı, kontrolü ve onarımı c.Konut, mesken, toplu konutlarla ilgili site-apartman yönetim hizmetlerini yerine getirmek. d.Yıllık site veya binanın maliyet ve ödeme planını yapmak. e.Site veya apartman giderleriyle ilgili olarak istenildiğinde kullanılan orantılı ödeme planı yapmak. f.Hizmet verilen sitelerde ortak giderlerle ilgili aidatların tahsilatını ve ilgili yerlere harcamasını yapmak. g.Sitenin ortak ısınma gider planını yapmak. h.Sitelerde ve ortak yaşam alanını oluşturan yerlerin her türlü bakım onarımlarını yapmak yaptırmak. Sitelerde ve ortak yaşam alanını oluşturan yerlerin sakinleri tarafından talep edilecek diğer onarım ve benzeri hizmetleri yapmak. i.Sitelerde ve site benzeri yaşam alanlarında ortak karşılanması gereken giderleri belirleyip aylık aidat tutarını hesaplamak. j.Site ve binalarda yaşayan insanların yaşamını kolaylaştırıcı modernizasyon çalışmalarında bulunmak. k.Üçüncü kişilere ait gayrimenkulleri vekaletle kiraya vermek,kira sözleşmelerini fesih etmek. TEMİZLİK HİZMETLERİ a. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların,evlerin, iş hanlarının, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak, temizlik malzemesi ve ekipmanları ile personelin temin ve çalıştırılmasını yapmak. b. Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak. c. Her türlü ev, işhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. AYDINLATMA a. Fabrika, atölye, imalathane, otel ve benzeri iş yerlerinin, konutların, yol, meydan ve spor tesislerinin, tarihi ve turistik eserlerin ve diğer bütün yapıların, vitrinlerin aydınlatmasında kullanılan, her nevi lambalar, avizeler, projektörler, plesiglas armatürler, dış aydınlatmalarda kullanılan beton ve çelik borular, normal veya civa buharlı balastlar, fluoresant ampulleri, regülatör, transisformatör, kondektör, kablolar ve diğer bütün elektrikli malzemelerin ticaretini ve pazarlamasını,her türlü aydınlatma ile ilgili projeler yapmak. b. Her türlü yüksek,orta,zayıf gerilim ve aydınlatma tesisatlarında kullanılan mekanik ,elektromekanik ve teknik cihaz,eleman ve elektrik malzemelerinin ticaretini ve pazarlamasını yapmak. c. Her türlü elektrik panoları, pano mamulleri, aydınlatma armatürleri, tesisat kabloları ve benzer malzemelerin ticaretini yapmak. d.Her türlü aydınlatma hizmetleri vermek, plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. e. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. EĞİTİM HİZMETLERİ a.Ülkemizin ve bölgemizin eğitim bakımından daha üst bir düzeye ulaşabilmesini sağlamak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve konusu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri almak kaydıyla ve yürürlükteki kanun tüzük yönetmelik tebliğ ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde eğitim ve öğretim alanında faaliyette bulunmak üzere özel okul, kreş ve özel sürücü kursları ve diğer teknik konuda kurslar açmak sınav merkezleri kurmak ve sınavlar düzenlemek sınav soruları düzenlemek düzenlettirmek bastırmak ve satmak. Rehberlik faaliyetlerinde bulunmak danışmanlık yapmak her türlü eğitim hizmetlerini yapmak. Konusu ile ilgili bilgisayar programları yapmak ve pazarlamak bilimum kırtasiye büro aksesuarı işyerlerinde kullanılan elektrikli ve elektriksiz malzemelerin her türlü bilgisayar ve bilgisayar ürünlerinin ve malzemelerinin alım ve satımını yapmak. b.İlköğretim, lise ve yüksekokul öğrencilerinin bilimsel şekilde eğitimlerine, bilgi ve görgülerinin arttırılmasına ve özellikle lisan öğrencilerine yardımcı olmak bu hususların tahakkuku için özel kurslar açmak, kendilerine özel dersler ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: ORHAN GAZİ MAH.1649.SK.B BLOK NO:4B/58 ESENYURT