DASK'a güven arttı!

DASK'a güven arttı! DASK'a güven arttı!

TNS Global Araştırma Şirketinin, yaptığı araştırmaya göre "DASK'a güvenin arttığı ve zorunlu deprem sigortalarının yüzde 18 büyüdüğü" sonuçları elde edildiAraştırmaya katılan zorunlu deprem sigortası poliçesi sahiplerinin yüzde 48'i yakın gelecekte büyük bir deprem olacağını düşünürken poliçe sahibi olmayanlarda bu oran yüzde 30'da kaldı.

Poliçe sahiplerinin yüzde 44'ü olası bir depremde konutlann büyük oranda zarar görmesini beklerken poliçesi olmayanlarda bu oran yüzde 38 oldu.

Araştırma, zorunlu deprem sigortasının bilinirliğinin potansiyel müşteriler arasında 2009 'da yüzde 88'e yükseldiğini ortaya koydu.

"Zorunlu deprem sigortasının olası bir depremde yarar sağlayacağını düşünüyor musunuz" sorusuna ise ankete katılan potansiyel müşterilerin yüzde 71 'i, mevcut müşterilerin yüzde 88'i "evet" yanıtını verdi.

Mevcut müşterilerin yüzde 74'ü DASK'ı finansal açıdan güçlü bir kurum olarak tanımlarken yüzde 63 'ü kurumun iyi bir itibara sahip olduğunu ifade etti.

DASK Yönetim Kurulu Başkanı İdris Serdar, araştırmayla ilgili olarak, "2009'da sigorta sektöründe en fazla büyüyen branşlardan birinin zorunlu deprem sigortası olması da kaydettiğimiz yolun önemli bir kanıtı. Geçen sene bir öncekine göre yüzde 18.25 artış kaydederek 322.6 milyon TL prim ürettik" diye konuştu.
Cumhuriyet