Decor Yapım Ve İnşaat Sanayi Anonim Şirketi kuruldu!


Decor Yapım Ve İnşaat Sanayi Anonim Şirketi bugün Ümraniye'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Mustafa Bulut tarafından kuruldu. Decor Yapım Ve İnşaat Sanayi Anonim Şirketi bugün Ümraniye'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Mustafa Bulut tarafından kuruldu. 

Decor Yapım Ve İnşaat Sanayi Anonim Şirketi konusu:
1.Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında her türlü yapıların dekorasyon, boya , tadilat ve tamirat işleri yapmak, 2.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak, 3.Yurt içi ve yurt dışında konut, okul, hastane, siteler, otoyol, devlet yolu, otel, motel, fabrika, baraj, köprü, tüm sanayi yapılan, sanat yapılan, istasyon, akaryakıt istasyonu, liman, tünel, petrol tavsiye haneleri, demiryolu, karayolu, lojmanlar, villa, prefabrik yapılar hidrolik termik ve jeotermik santraller, kanalizasyon, içme suyu, boru, boru hatları, her türlü enerji nakil hatları, askeri yapılar, depolar, hava limanları, spor tesisleri, iş merkezleri ve diğer tüm inşaatları ayrıca dekorasyon hizmetlerini müteahhitlik nam ve sıfatıyla yapmak, resmi ve özel kuruluşların ihale ve taahhütlerine iştirak ederek; çelik, beton, kargir, ahşap, prefabrike her türlü inşaat işleri yapmak, 4.Her türlü inşaat ve yapı malzemelerinin alımı , satımı , imali , ithalat ve ihracatını yapmak, 5.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek,ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek, 6.Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak, 7.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek, 8.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, 9.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek, 10.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, 11.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek,her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak, 12.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak, 13.Her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak, 14.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 15.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı, 16.Her türlü emlak,her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar,marketler,depolar,soğuk hava depoları,villa tatil köyleri,devre mülk,apart otel,motel,kamping gibi turistik tesisler ,organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri ,mesken,ev,apartman,işyeri ,arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak,kiralamak,kiraya vermek;bahçe,tarla,ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,gerektiğinde projelendirmek, gayrimenkuller üzerine irtifak,intifa,sükna,kat mülkiyeti,kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları,gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, 17.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerini yapmak, 18.Her türlü nakliye ve turizm organizasyon işlerinin kara,hava .deniz ve demir yolu ile yük ve yolcu taşıma faaliyetlerini yapmak, 19.Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak, 20.Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak, her türlü hayvansal ürünlerin imali,alımı,satımı,ithalat ve ihracatını yapmak, 21.Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak,bu işle ilgili mandıra ,çiftlik gibi üretim yerleri kurmak,işletmek, 22.Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğuk hava tesisleri, mezbaha, kiralamak ve işletmek, 23.Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, bakkal,market işletmeciliği yapmak, 24.İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Decor Yapım Ve İnşaat Sanayi Anonim Şirketi adres: Elmalıkent Mh.Adem Yavuz Cd. N.63 A Ümraniye