Değerli Konut Vergisi nasıl hesaplanacak?

Değerli Konut Vergisi nasıl hesaplanacak? Değerli Konut Vergisi nasıl hesaplanacak?

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ikinci bölümündeki üç maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, değeri 5 milyon TL ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar "değerli konut vergisi"ne tabi olacak...


TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan üç maddesi daha kabul edildi. 

Buna göre, değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar "değerli konut vergisi"ne tabi olacak.

İstisna tutarını aşan gayrimenkuller, ilgilileri tarafından ulaşılabilecek şekilde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde ilan edilecek. Ayrıca gayrimenkul sahibine de tebliğ edilecek. Tebliğ tarihinden itibaren 15'inci günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne itiraz edilmeyen gayrimenkulün değeri kesinleşecek. Süresinde yapılan itirazlar 15 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak. Ayrıca kesinleşen değer aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilecek.

Vergilendirme oranları ne kadar olacak?

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre;  Değerli konut vergisine tabi gayrimenkullerden değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında olanlar binde 3; 7,5 milyon lira ile 10 bin lira arasında olanlar binde 6; 10 milyon lirayı aşanlar da binde 10 oranında vergilendirilecek.

Değerli konut vergisini, gayrimenkullerin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler ödeyecek.

Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef olacak. Elbirliği mülkiyette malikler, vergiden müteselsilen sorumlu olacak.

Ayrıca teklifin, tapu harçlarında, emlak vergisi değerinin yanı sıra ilgili mevzuatın verdiği yetkiye istinaden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş bir değer bulunması durumunda, bu değerden az olmamak üzere gerçek devir ve iktisap bedeli alınmasına ilişkin maddesi verilen önergeyle tekliften çıkarıldı.  


Hangi mülk sahipleri ne kadar 'değerli konut vergisi' ödeyecek?