13 / 08 / 2022

Delta Onarım Güçlendirme Yapı Ve Mühendislik Hizmetleri Ltd.Şti. kuruldu!


Delta Onarım Güçlendirme Yapı Ve Mühendislik Hizmetleri Ltd.Şti. bugün Bakırköy'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Işıl Ellikçi Akıncıer tarafından kuruldu.Delta Onarım Güçlendirme Yapı Ve Mühendislik Hizmetleri Ltd.Şti. bugün Bakırköy'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Işıl Ellikçi Akıncıer tarafından kuruldu.

Delta Onarım Güçlendirme Yapı Ve Mühendislik Hizmetleri Ltd.Şti. konusu:
1. Şirket inşaat sektöründe kullanılan kimyevi maddeler ile su yalıtım ısı yalıtımı tarihi esenlerin tüm binaların ve yapıların güçlenmesinde kullanılan hasarlı bina ve yapılarda kullanılan harçlar ve kimyasalların ithalatını ihracatını dahili ticaretini toptan ve perakende alım satımını yapar. Şirket inşaat sektöründe kullanılan kimyevi maddeler, güçlendirici katkı maddeleri ve bunların hammadde yardımcı madde ve mamullerinin ithalatını ihracatını toptan ve perakende alım ve satımı yapar. 2. Şirket her türlü yurt içinde ve yurt dışında inşaat sektöründe yapı restorasyonu ile ilgili resmi ve özel her türlü ihalelere iştirak eder, taahhütlerde bulunur, taşeronluk yapar, almış olduğu projeleri bir başkalarına satar veya satın alabilir, her nevi dekorasyon tadilat onarım ve montaj işleri ile plan proje etüd yapar yaptırır. 3. Şirket amaç ve konularını gerçekleştirebilmek piyasa ile rekabet gücünü artırabilmek iç in her türlü yazılı ve görsel basın ve benzeri diğer yayın organların ile kendi reklamını ve tanıtımını yapabilir. 5.Şirket konusu ile ilgili olarak ithalat ihracat toptan ve perakende dahili ticaret yapar, konusuna giren işlerle ilgili yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla iş birliği yapmak bu firma ve kuruluşlarla ortak olabilir. 4. Şirket konusu ile ilgili müteahhitlik işlerini yapar, projelendirir, yapmış olduğu projeleri satabilir veya dışarıya proje yaptırabilir. 5. Her türlü sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatı. 6. Her nevi boya maddeleri ve yan ürünlerinin, metal boyası, oto boyası, astar, plastik, yağlı, saten boya, tiner, macun benzeri mamul ve yarı mamul ürünlerinin imali, ithali, ihracı 7. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 8. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 9. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 10. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 11. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 12. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 13. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 14. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 15. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 16. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 17. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 18. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 19. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 20. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 21. Her türlü sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatı. 22. Her nevi boya maddeleri ve yan ürünlerinin, metal boyası, oto boyası, astar, plastik, yağlı, saten boya, tiner, macun benzeri mamul ve yarı mamul ürünlerinin imali, ithali, ihracı 23. Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak. 24. Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. 25. Her türlü katı ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.