Demir-çelikçiler yeni teşvikleri bekliyor!

Demir-çelikçiler yeni teşvikleri bekliyor!


Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, “Yüksek katma değerlere geçişi kolaylaştıracak teşvik mekanizmalarının kurulmasında fayda var. Yoksa, inşaat demirine teşvik verilmesi uygun değil” dedi.Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin demir- çeliğin teşvik sistemine dahil edileceğine yönelik açıklamalarının ardından sektör, heyecanla önümüzdeki günlerde açıklanacak destekleri bekliyor. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, “Yüksek katma değerlere geçişi kolaylaştıracak teşvik mekanizmalarının kurulmasında fayda var. Yoksa, inşaat demirine teşvik verilmesi uygun değil” dedi. 


Zeybekci, demir-çelik sektörünün bugüne kadar destek kapsamı dışında olduğunu kaydederek, sektöre yönelik yeni bir teşvik sisteminin uygulamaya geçirileceğini açıklamıştı. Zeybekci, “Türkiye’nin metalürji sektörü yaratması gerektiği inancıyla bu teşviki hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki günlerde detaylarını paylaşacağız” demişti. Söz konusu desteklere ilişkin beklentilerini paylaşan Yayan, bu konuda Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) ile mutabakat sağlanması gerektiğini söyledi. Yayan, “Eğer olursa, yüksek katma değerlere geçişi kolaylaştıracak teşvik mekanizmalarının kurulmasında fayda görüyoruz. Yoksa, inşaat demiri gibi ürünlere teşvik mekanizmasının işletilmesi uygun değil. Bu konuda zaten ihtiyaç fazlası kapasite var. Biz burada hem ithal ikamesi sağlayacak, hem de yeni ihracatın gündeme gelmesine imkan verecek ürünler için teşvik verilmesinde fayda görüyoruz” dedi. Yayan, teşvikin dünya piyasalarında da rahatsızlığa yol açmayacak yapıda olması gerektiğine dikkat çekerek, “Öteden beri yüksek katma değerli ürünlere geçişi kolaylaştıracak devlet yardımlarının verilmesini ve bu maksatla AKÇT ile aramızdaki serbest ticaret anlaşmasının sınırlayıcı hükümlerinin esnetilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.


Dünya