Demirancem Dış Ticaret ve Limited Şirketi kuruldu!

Demirancem Dış Ticaret ve Limited Şirketi kuruldu!


Demirancem Dış Ticaret ve Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 100 bin TL sermaye bedeli ile majid Jaberianmahmoud tarafından kuruldu.


Demirancem Dış Ticaret ve Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 100 bin TL sermaye bedeli ile majid Jaberianmahmoud tarafından kuruldu.

Demirancem Dış Ticaret ve Limited Şirketi konusu:
a.İnşaat Malzemeleri -İnşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. b.Gıda -Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. -Her çeşit restoran ve lokanta, pastane, kafeterya, kafe bar, gazino, diskotek işletmeciliği yapmak, kiralamak, kiraya vermek, konusu ile ilgili alet ve edevatları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. -Un, şeker ve sütten mamul her türlü gıdaların yaş meyve ve sebzelerin, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatların, kakaoların, un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıda maddesinin, her türlü yağların toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak. c.Rent a Car -Her türlü motorlu ve motorsuz araçlar alım, satım ve kiralamasını yapmak. d.İthalat ve İhracat -Türkiye Cumhuriyeti Devletinin izin verdiği her türlü emtianın ithalatını ihracatını ve dahili ticaretini yapabilir. e.E-Ticaret -Her nevi ürünleri ve elektronik mağazalarda internet üzerinden online olarak satış dağıtım ve pazarlamasını yapabilir. -Türkiyede ve yurtdışında kısmen veya tamamen üretilen veya imal edilen her türlü zirai, sınai ve ticari, ham yarı mamul, mamul mal ve malzemelerinin ihraç fazlası malların tekstil ve giyim ürünlerinin, internet üzerinden tüketiciye satışını, pazarlamasını ve dağıtımını, ihracatını, ithalatını yapabilir. -İnternet üzerinden, internet ve online sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım, ticaret, pazarlama ve iletişimini yapabilir, iletişim sistemleri kurabilir, internet üzerinden her türlü malın alım, satım, işlemlerini gerçekleştirebilir ve bu amaçla sanal mağazalar oluşturabilir, alt yapı hizmetleri verebilir. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir; 1.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2.Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyonculuk, taahhüt işleri, iç ve dış uluslar arası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, depoculuk işleri ve gümrükleme işlemleri yapmak. 3.Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, turizm kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek. 4.Şirket faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak. 5.Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. 6.Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak olmak ve iştirakleri devir ve ferağ etmek. 7.Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek. 8.Şirketin amacı ile ilgili olarak, Şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin içi ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak. 9.Şirketin işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni şahsi tasarruflarda bulunmak. 10.Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

Adres: Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1997.Sok. Park Kon. St. No:3B/15 ESENYURT