DemirDöküm sektörün geleceğine ışık tuttu!

DemirDöküm sektörün geleceğine ışık tuttu!Tüketicilerin kullanımına sunduğu ürünlerle sektörde birçok ilke imza atan DemirDöküm, başarılarına bir yenisini daha ekledi. “Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri” toplantısında DemirDöküm sektörün geleceğine ışık tuttu.


Ar-Ge merkezlerinin kurumsal kapasitelerinin arttırılması ve yönetimsel yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca gerçekleştirilen "Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri" toplantısı Antalya'da yapıldı. Türkiye'de örnek teşkil eden 21 başarılı uygulamanın paylaşıldığı toplantıda, DemirDöküm'ün geliştirdiği "Kişisel Gelişim Asistanı", 248 Ar-Ge Merkezi arasında "Girişimcilik" alanında en iyi 4 uygulama arasına girmeyi başardı


Tüketicilerin kullanımına sunduğu ürünlerle sektörde birçok ilke imza atan DemirDöküm, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başarılı Ar-Ge uygulamalarının paylaşılması, Ar-Ge Merkezleri arasında iş birliği ile kurumsal kapasitelerinin artırılması ve yönetimsel yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen “Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri” toplantısında DemirDöküm sektörün geleceğine ışık tuttu.


Türkiye'de sanayinin küresel rekabet gücünü artıracak, teknolojik ve dijital dönüşümü sağlayacak olan Ar-Ge merkezlerinde örnek teşkil eden uygulamalar Antalya’da tanıtıldı. Kamu-Sanayi-Üniversite işbirliği, Ar-Ge yönetimi, girişimcilik, proje yönetimi, fikri ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere 5 önemli başlık altında Türkiye'de örnek teşkil eden 21 başarılı uygulama katılımcılarla paylaşıldı. Organizasyonda yenilikçilik konusunda sektörün öncü ismi DemirDöküm’ün Ar-Ge yöneticileri Hamit Emre Akdaş ve Dr. Emine Cerit, ‘Kişisel Gelişim Asistanı Uygulaması’nın sunumunu gerçekleştirdi.


Ar-Ge merkezi “Süreç Geliştirme” çalışmaları kapsamında DemirDöküm İleri Ürün Kalite Planlama Yöneticisi Hamit Emre Akdaş tarafından geliştirilen Kişisel Gelişim Asistanı Uygulaması, Ar-Ge personelinin hangi teknik eğitimlerin, hangi düzeyde alınması gerektiği, çalışanların yetkinlik derecelerinin izlenmesi ve geliştirilmesinin bir matris aracılığı ile takip edilmesini sağlıyor. Türkiye’deki 248 Ar-Ge merkezi arasından “Girişimcilik” alanında en iyi 4 çalışma arasında yer alan ve sektöründe tek olan Kişisel Gelişim Asistanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Değerlendirme Komisyonu tarafından “Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri Kitabı”nda yer almaya layık görüldü.