Deniz GYO tasarrufun iptali davası güncel bilgileri!

Deniz GYO tasarrufun iptali davası güncel bilgileri! Deniz GYO tasarrufun iptali davası güncel bilgileri!

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Securinet Güvenlik ve Koruma Hizmetleri tarafından açılan dava hakkında güncel bilgilerini yayınladı.


Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na Securinet Güvenlik ve Koruma Hizmetleri tarafından tasarrufun iptali davası açılmış olup güncel bilgilerini paylaşmıştır


Deniz GYO Açıklama:


Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin 23.maddesi 7.fıkrası gereği yapılan açıklamadır.


Bilgisi 06/04/2015 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile duyurulan, davacı Securinet Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd.Şti. tarafından Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2015/151 Esas sayılı dosya ile Şirketimiz aleyhine açılan "Tasarrufun İptali"  davasında yeni bir gelişme olmamıştır.