Depreme dayanıklı sürdürülebilir yapılar şart!

Depreme dayanıklı sürdürülebilir yapılar şart! Depreme dayanıklı sürdürülebilir yapılar şart!

Şua İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kaya, Dünya Konut Günü kapsamında kentsel dönüşüm çalışmalarına acilen hız verilmesi gerektiğine dikkat çekti...


Şua İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, 13 Ekim  Dünya Konut Günü kapsamında açıklama yaptı.

Başkan Kaya, Türkiye’de riskli binaların yenilenmesi sürecinde kentsel dönüşümün kritik önem taşıdığını ve çalışmalara acilen hız verilmesi gerektiğini belirtti. 

Kaya, ülkemizin yüzölçümünün yüzde 92'sinin deprem kuşağında olduğunu ifade ederek, evlerin deprem bilinciyle ve insan ihtiyaçlarının iyi analiz edilmesi sonucunda itina ile tasarlanması gerektiğini söyledi. Resmi verilere göre yaklaşık 20 milyonluk yapı stokunun 7,5 milyonunun riskli durumda olduğunu belirten Kaya, sürdürülebilir bir dünya için inşaat sektörüne önemli görevler düştüğünün altını çizdi.

Deprem yönetmeliğine uygun konutlar tercih edilmeli

Nimetullah Kaya, kentsel dönüşümün planlı bir şekilde hayata geçirilmesi durumunda depreme karşı dayanıklı ve kaliteli yapıların oluşabileceğini belirtti ve hak sahiplerine de bu kapsamda önemli bir rol düştüğünü söyledi. Kaya, konut alırken binanın deprem yönetmeliğine uygun inşa edilip edilmediğinin sorgulanmasının büyük önem taşıdığının altını çizdi. Kaya, şu ifadeleri kullandı; "Özellikle büyük şehirlerde yaşanılan çarpık kentleşme ve beraberinde gelen yapısal sorunları planlı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ortadan kaldırmak mümkün. Burada önemli olan hususun yenilenecek yapıları, şehrin mimarisine uygun, her türlü teknik altyapıya sahip ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde planlanmak olduğunu unutmamak gerekiyor. Depremlerin oluşturacağı hasarları azaltmanın en etkili yolu ise toplumu depreme karşı bilinçlendirmek. Bu bilinç çerçevesinde güvenilir ve depreme dayanıklı bir ev sahibi olmak isteyenlerin detaylı bir araştırma yapması gerekiyor. Bu noktada gerek kentsel dönüşüm kapsamında binalarını yeniletmek gerekse yeni bir konut satın almak isteyenler, projelerini yönetmeliklere uygun olarak ileri inşaat teknolojisi ve yüksek kaliteli malzemelerle hayata geçiren, sermaye yapısı ve referansları güçlü, köklü inşaat firmalarını tercih etmeleri durumunda büyük avantaj sağlar"

Binaların çevreye olan etkileri göz ardı edilmemeli

Kaya, çevre hassasiyeti yüksek ve insana saygılı yapıların hem giderek etkileri artan küresel ısınma ile mücadeleye hem de insan yaşamına önemli katkıları olduğunu söyledi. Kaya, sözlerini şu şekilde tamamladı; "Konut satın alacaklar seçimlerini yaparken çevresel faktörleri de mutlaka göz önünde bulundurmalılar. Binaların çevreye olan etkilerini göz ardı etmemek gerekiyor. Akıllı telefon ya da tabletlerle internet bağlantısı üzerinden kontrolü sağlanabilen ve bu sayede enerjiyi verimli kullanan akıllı ev konsepti kurularak, yağmur sularının arıtılmasıyla elde edilen gri su arıtma sistemi gibi su verimliliğine yönelik uygulamalar tercih edilerek ve güneş enerjisinden yararlanılarak doğaya dost sürdürülebilir bir yaklaşımla dizayn edilen binalar, hem dünyanın sürdürülebilirliğine hem de tüketicilerin daha tasarruflu bir yaşam sürmesine katkı sağlıyor"
 

Bakanlık riskli bina avında!