16 / 08 / 2022

Depreme dayanıklılık raporu nasıl alınır?

Depreme dayanıklılık raporu nasıl alınır?

Bir yapının depreme dayanıklı olup olmadığı; olası bir depremde ne kadar zarar alacağı, yıkılıp yıkılmayacağı önceden yapılacak dayanıklılık testleri ile tespit edilebiliyor. Peki, depreme dayanıklılık raporu nasıl alınır?Depreme dayanıklılık raporu nasıl alınır?

Bir yapının depreme dayanıklı olup olmadığı; olası bir depremde ne kadar zarar alacağı, yıkılıp yıkılmayacağı önceden yapılacak dayanıklılık testleri ile tespit edilebiliyor.


Peki, depreme dayanıklılık raporu nasıl alınır? Depreme dayanıklılık raporu nasıl hazırlanır?


Depreme dayanıklılık raporu için binada birtakım testler yapılıyor. Bazı cüzi bir miktar karşılığında inşaat firmaları, sağlamlık ve depreme dayanıklılık çalışmaları yapıyor. 


Aynı zamanda bu testi, Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezleri de gerçekleştiriyor.


Bina kontrollerinde 5 kata kadar bodrum katta en az 3 kolonda çalışma yapılıyor. 5 katın üzerinde ise en az 5 kolonda çalışma yapılıyor. 


Bir kolonda yapılan çalışmalar : 


Donatı Tespiti : 

Bu işlemde ferroscan denen bir aletle kolondaki demirlerin yerleri, kalınlıkları, demir aralıkları, etriye sıklıkları belirlenmektedir. Bir nevi kolonun röntgeni çekilmektedir. 


Karot Alımı : 

Donatı tespiti yapılan kolonda 10 cm çapında 20-25 cm uzunluğunda bir beton numunesi alınmaktadır. 


Karot Yerinin Doldurulması : 

Karot alınan kolonlarda oluşan boşluklar epoksi ile doldurulmaktadır. 


Basınç DayanımTesti : 

Alınan beton numunesi laboratuarımızda bilgisayar destekli basınç dayanım testi cihazında kırılarak beto standardı belirlenir. 


Proje Kontrolü :

Yapılan ölçümler sonucunda görüle demir ve beton projede belirtilen şekillerde uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilir.


Rapor Yazımı : 

Bu işlemler çalışılan bütün kolonlarda uygulanır. Elde edilen bütün veriler rapor haline getirilir. 


Depreme dayanıklılık testi nedir?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com