Depreme karşı hazırlıklı mısınız?

Depreme karşı hazırlıklı mısınız? Depreme karşı hazırlıklı mısınız?

Türkiye'nin deprem kuşağı içinde yer alması nedeniyle bazı önlemlerin depremden önce alınması gerekili. Sağlam yapıların inşa edilmesi ve bununla birlikte oluşacak zararlara karşı mutlaka sigorta yapılması şart...Bazı önlemlerin depremden önce alınması gerekiyor. Sağlam yapıların inşa edilmesi ve bununla birlikte oluşacak zararlara karşı sigortanın da yapılması gerekiyor. Böylece deprem anında uzun yıllar birikim yapılarak alınan daireler teminat altına alınmış oluyor.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; 17 Ağustos depreminin 20’inci yıl dönümü öncesinde Türkiye’de irili ufaklı depremler olmaya başladı.

Kentsel dönüşüm ile birlikte depreme dayanıklı yapı konusunda ilerleme devam etse de bazı yapılar hala depreme karşı dayanıksız.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da buna karşın kentsel dönüşüm seferberliğini hızlandırmış durumda. Yapılar depreme dayanıklı olsa da şiddetli depremlerde hasar alma olasılığına karşı Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun Zorunlu Deprem Sigortası’nı yaptırmak gerekiyor.

Zorunlu Deprem Sigortası, depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları poliçede belirtilmiş limitler dahilinde karşılıyor.

Depremin ardından bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görse de sigorta teminatı altında oluyor ve böylece sigortadan zararınızı karşılıyorsunuz.

NEYİ KARŞILAR

1. Temeller
2. Ana Duvarlar
3. Bağımsız Bölümleri Ayıran Ortak Duvarlar
4. Bahçe Duvarları
5. İstinat Duvarları
6. Tavan Ve Tabanlar
7. Merpenler, Asansörler
8. Sahanlıklar, Koridorlar
9. Çatılar, Bacalar
10. Yapının Benzer Nitelikteki Tamamlayıcı Bölümleri

NEYİ KARŞILAMAZ

1. Enkaz Kaldırma Masrafları
2. Kar Kaybı
3. İş Durması
4. Kira Mahrumiyeti
5. Alternatif İkametgah Ve İşyeri Masrafları
6. Mali Sorumluluklar Ve Benzeri Başkaca İleri Sürülebilecek Diğer Bütün Dolaylı Zararlar
7. Her Türlü Taşınır Mal-Eşya Ve Benzerleri
8. Tüm Bedeni Zararlar Ve Vefat
9. Manevi Tazminat Talepleri
10. Deprem Ve Deprem Sonucu Oluşan Yangın
11. İnfilak
12. Tsunami Veya Yer Kaymasının Dışında Kalan Hasarlar
13. Depremden Bağımsız Olarak Binanın Kendi Kusurlu Yapısı Nedeniyle Zamanla Oluşmuş Zararları

AZAMİ OLARAK 190 BİN TL TAZMİNAT ÖDENİYOR

DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlıyor. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı 17 Ocak 2018 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 190 bin TL olarak açıklandı.

HANGİ BİNALAR DASK KAPSAMINA ALINIR?

1. Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
2. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
3. Binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
4. Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler
5. Kat irtifakı tesis edilmiş binalar
6. Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar
7. Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri teminat kapsamına alınarak sigortalanabiliyor.

TEMİNAT KAPSAMINA ALINMAYAN YAPILAR

1. 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler
2. Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar
3. Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar
4. Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar
5. Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar
6. Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar
7. Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan
8. Bakımsız, harap veya metruk binalar DASK kapsamında sigortalanmıyor. Bu tarz yapıları İhtiyari Deprem Sigortası ile sigortalayabilirsiniz.

PRİM NASIL HESAPLANIYOR?

DASK poliçesinin priminin hesaplanması için 5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 tarife fiyatı bulunuyor.

NE KADAR PRİM ÖDENİR?

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde 100 metrekarelik 1975 yılı ve öncesinde inşa edilmiş 100 metrekare evin sigorta primi 153 TL çıkıyor. Herhangi bir deprem anında yıkım olması halinde ise DASK 89 bin TL ödeme yapıyor.

Aynı konut için 2007 yılı ve sonrası inşa yılını seçtiğimizde ise prim 139 TL'ye düşüyor ve yüzde 10 oranında bina inşa yılı indirimi uygulanıyor.

Aynı özelliklerde 1975 yılı ve öncesinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan bir daire için ise prim 211 TL çıkıyor ve sigorta bedeli de yine 89 bin TL oluyor. 2007 yılı ve sonrasında inşa edilmişse prim 191 TL'ye düşüyor.

TAZMİNAT NEDEN EV FİYATINDA DEĞİL?

DASK olası bir depremde yıkılan binanın sadece inşa bedelini ödüyor. Örnek olarak, evin rayiç fiyatı 400 bin TL ise DASK metrekaresine göre inşaat maliyeti olan 90 bin TL'yi ödüyor. (Rakamlar örnek olarak belirtilmiştir.)

DASK dışında evi teminat altına almak isterseniz İhtiyari Deprem Sigortası da yaptırmak mümkün. İhtiyari Deprem Sigortası’nı genelde sigortacılar paket olarak satıyor ve içinde hırsızlık, yangın, enkaz kaldırma, makine kırılması, cam kırılması, kira kaybı, asistans hizmetleri, kar ağırlığı hasarları, kara ve hava taşıtlarının oluşturacağı risklere karşı teminatlar, yer kayması, su basması, grev, kargaşa ve halk hareketlerine karşı konutunuzu teminat altına alabilirsiniz. 100 metrekarelik bir daire için ortalama olarak 200 TL civarında prim ödemeniz gerekiyor.

TAKSİTLE ÖDEYEBİLİYORSUNUZ

DASK veya konut sigorta poliçesini kredi kartlarına taksit yaparak ödeme imkanınız oluyor.

POLİÇELERİNİZİ MUTLAKA KONTROL EDİN

Acenteler aracılığıyla yapılan poliçelerinizi kestirdikten sonra kontrol edilmeli. Teminatların ne kadar olduğuna, sigorta poliçesinin neleri kapsadığına, ücretsiz olarak sunulan halı yıkama, kombi bakımı, ücretsiz çilingir hizmeti ve diğer asistans hizmetlerinin olup olmadığını kontrolleri sağlayarak bulabilirsiniz.

 

Nihat Çolak: Sağlıklı yapı envanteri yok!

Türkiye ve İstanbul'un deprem gerçeği!

Zorunlu deprem sigortasına sahip konut oranı yüzde 51.7!