Depremle mücadelenin en önemli parçası sigorta!

Depremle mücadelenin en önemli parçası sigorta! Depremle mücadelenin en önemli parçası sigorta!

Koru Sigorta Genel Müdürü Soner Şahin yaptığı açıklamada toplumun tüm platformlarında deprem ile nasıl baş edilebileceğinin çok iyi bir şekilde anlatılması gerektiğini belirterek, “Depremle mücadelenin de önemli parçalarından bir tanesi Zorunlu Deprem Sigortaları” dedi.Koru Sigorta Genel Müdürü Soner Şahin, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi yapının deprem açısından taşıdığı risk ve nüfusun yüzde 71'inin deprem riski yüksek bölgelerde yaşadığını ve vatandaşların gündeminde sürekli canlı tutularak sigorta bilincinin artırılması gerektiğini söyledi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, ilkokul çağından başlayarak toplumun tüm platformlarında doğal afet deprem ile nasıl baş edilebileceğinin çok iyi anlatılması gerektiğini söyleyen Şahin, “Bu mücadelenin de önemli parçalarından bir tanesi zorunlu deprem sigortaları. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları zorunlu deprem sigortasının önemi ve gerekliliği konusunda eğitimler yapmalı, kamu spotları ile bu sigortanın ülkemizde yaşayan her birey için gerekli olduğuna inandırılması önem arz etmektedir. Sigorta bilinci toplumumuzda yeterli seviyede olmaması nedeniyle ek bir mali yük olarak görünen zorunlu deprem sigortasına ödenen primlerin vergi oranı nispetinde iadeye konu olması sigortalılık oranını artıracak bir unsur olacaktır. Ayrıca, kredi ile alınacak evlerin vade süresi boyunca DASK poliçelerinin uzun vadeli yapılması ve uzun vadeli DASK poliçesi yaptıranlara faiz oranında indirim yapılacak olması penetrasyon oranını artırılabilir” dedi.

‘DOĞAL AFET GERÇEĞİNİ CANLI TUTMALIYIZ’


Yaşanan olumsuz bir durumlar sonrasında toplumun sahip olduğu varlıkların olası kaybı ve yerine koyma maliyetinin ağır olduğu gerçeği ile yüzleşmesi sebebiyle sigortanın önemi ortaya çıktığını dile getiren Şahin sözlerine şu şekilde devam etti: “Hem devlet hem de sigortacılar olarak toplum nezdinde deprem ve doğal afetler gerçeğini sürekli canlı tutmak, sadece ürün satışına odaklanılmaması gerekmektedir. İlkokuldan başlayarak risk ortaya çıktıktan sonra sigorta almanın zorlukları anlatılıp, risk olmadan önce değerlerimizi güvence altına almanın, en önemli çözümünün sigorta olduğunun anlatılması gerekiyor.”

‘KONUT SİGORTALARINA TALEBİ TEMİNAT ARTIRIR’


Diğer bir yandan yaşanan rekabet sebebiyle konut sigortalılarına olan talebin sigortalılara sağlanan teminatlar ve asistans hizmetlerindeki çeşitlenme ile artırılabileceğini söyleyen Şahin, düşük geliri olan sigortalılar için de belirlenecek standart teminatlar ve sadece DASK’ın karşılamadığı teminatları içerecek ürünlerin sunulmasının da konut sigortalarını cazip duruma getirebileceğini belirtti. Şahin, konut poliçelerinde hasarsız müşterilere yönelik özel indirimler tanımlanmasının planlarında olduğunu ve apartman yönetimlerine tüm konut sakinlerinin poliçelerini yaptırması şartıyla özel prim ve teminat şartları sağlanabileceğini, ev sahibi-kiracı düzleminde yaşanan kira güvencesi gibi bir teminatın da konut poliçesine eklenebileceğini belirtti.

 

DASK’ın ödeme kapasitesi 24 milyar TL'ye ulaştı!