Detay Ölçüm ve Mühendislik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Detay Ölçüm ve Mühendislik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Detay Ölçüm ve Mühendislik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Detay Ölçüm ve Mühendislik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Tuzla'da 200 bin TL sermaye bedeli ile Burak Bilkolar ve Hakan Aydoğmuş ortaklığıyla kuruldu.Detay Ölçüm ve Mühendislik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Tuzla'da 200 bin TL sermaye bedeli ile Burak Bilkolar ve Hakan Aydoğmuş ortaklığıyla kuruldu.

Detay Ölçüm ve Mühendislik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:1 ) Labaratuar ve Eğitim Hizmetleri a. ISO 9001, ISO 14001, HAC- CP, OHSAS 18001, ISO TS 16949, ISO 13485, ıso 17025, ISO 15189, İSO 22000 vb. her türlü ulusal ve uluslar arası kalite yönetim sistemleri; CE ürün, hizmet vb. her türlü belgelendirme sistemleri konularında eğitim, gözetim, ve danışmanlık hizmetleri vermek. b. Mobil ve seyyar laboratuarlar kurmak işletmek c. Su, atık su, hava, hava kalitesi, çamur, gürültü, atık, tehlikeli atık, gıda, yağ, petrol, toprak vb. analizlerin ve ölçümlerin yapılabilmesi için her türlü labaratuarı kurmak, işletmek, araç ve gereç, döküman ve laboratuar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak. d. Su, atık su, hava, hava kalitesi, çamur, gürültü, atık, tehlikeli atık, gıda, yağ, petrol, toprak, boyut, kütle vb. ölçüm yapan cihaz ve ekipmanın kalibrasyonunu yapmak e. Tıbbi tahlil laboratuarları kurmak ve işletmek, röntgen ve akciğer grafisi çekmek. 2) İş sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü riski tespit etmek ölçümlemek değerlendirme ve bu konuda her türlü raporlama danışmanlık eğitim ve denelim hizmetleri verilmesi. 3) Şirket Yurtiçinde ve Yurtdışında, hertürlü, Ölçüm ve Analiz ve Laboratuvar hizmetleri verebilir. 4- Kamu veya özel veya gerçek ve tüzel kişiler için her türlü çevresel sağlık ve eğitimi alanında danışmanlık ve mühendislik hizmetleri vermek. 5- Çevre ile ilgili olarak her türlü plan, proje, etüt ve fizibilite hazırlamak ve doğaya (yeniden kazandırma planları çevre durum raporlar, akustik rapor, emisyon raporu, gürültü haritaları hazırlama İç hava kalitesi ölçümleri temiz odalarda yapılan ölçüm ve validasyonlar ve ısıtma ve havalandırma iklimlendirme sistemlerinin ölçümlerini yapmak. 6- Çevre kirliliğinin (toprak, hava, su) önlenmesini ve tespitine yönelik her türlü proje, araştırma, geliştirme ve uygulama hizmetleri vermek, Kirletici kaynakların kirliliğinin tespitine ilişkin farklı çevresel (kesimlerden numune almak ölçümlemek ve değerlendirmek ve bu amaca yönelik olarak her türlü laboratuvar hizmetlerini vermek, Her türlü çevresel kirliliğin tespitinde ve çevrenin korunmasında kontrolörlük uygulama ve yönetim hizmetleri vermek ve denetim faaliyetlerinde bulunmak. 7) Gerekli olan her türlü araç, gereç ekipman ve nakil vasıtası almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek. 8) İşçi sağlığı ve İş güvenliği yönetmeliklerine uygun analizlerin yapılması ve değerlendirme raporlarının yazılması. 9)İşçi ve Çevre sağlığı konularındaki yönetmelikler doğrultusunda gürültü, radyasyon, sıcaklık, stres, sürekli ölçümlere uygun diğer fiziksel, biyolojik ve kimyasal parametrelerin yerinde On-line (Monitorıng) ölçüm ve analiz edecek istasyonların kurularak izlenmesi ve raporlanması. 10) Sintine, slope, balast suyu, atık yağ analizlerinin yapılması bu konularda çıkmış veya çıkacak yönetmelikler doğrultusunda analizlerin yapılarak değerlendirme raporlarının yazılması. 11) Çevre ve Kimya konularında çıkacak yeni yönetmeliklerin konularında analizlerin yapılması ve değerlendirme raporlarının yazılması. 12) Hava kalitesi yönetmenliği uyarınca analizlerin yapılarak emisyon raporlarının hazırlanması. 13- Asbest a- Asbest araştırması, numune alma ve örneklerin analizi ile raporların sunulması ve tüm danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, Asbest söküm ve temizlik faaliyetlerinin gözetimi ve raporlanması, tüm asbest sökümü ile temizliği ve iş güvenliği malzemeleri ve kişisel koruyucu ekipmanlarının bütün bakım ve kontrol hizmetlerinin verilmesi, ürünlerin düzenli denetimlerinin yapılması ve sertifikalandırılması. Diğer taraftan şirket, amaç ve konusu ile ilgili o hususları gerçekleştirmek için (şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir. b- Hizmet verdiği kuruluşların sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla, belgelendirme ve eğitim faaliyetlerini düzenlemek, ve yürütmek, Sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli olan yatırım ve aracılık temsilcilik işlemleri yapmak. 1IS0-9001,1SO | 4001 vb. tüm sistemlerin belgelendirilmesi için (Otomobil, gıda, sağlık, vb.) temsilcilik alma ve belgelendirme işlemlerini yürütmek. c İnceleme ve denetleme raporları kontrol ve gözetim hizmetleri proje ve iş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, d- Faaliyet konuları ile ilgili olarak acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunmak. e- Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak, f- Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, g- Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm eşlemleri yapmak, Şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek, h- Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak, i- Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve ,veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, j- Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.


Adres:Evliya Çelebi Mah.Cömert Sk. Tuzla Gemi Yan Sit.F Blok 1/40 Tuzla