Dg Proje Tasarım Mimarlık Ve Mühendislik Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!

Dg Proje Tasarım Mimarlık Ve Mühendislik Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!

Dg Proje Tasarım Mimarlık Ve Mühendislik Hizmetleri Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Hamit Demir ve Gizem Can Kulöz imzasıyla kuruldu.Dg Proje Tasarım Mimarlık Ve Mühendislik Hizmetleri Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Hamit Demir ve Gizem Can Kulöz imzasıyla kuruldu. 


Dg Proje Tasarım Mimarlık Ve Mühendislik Hizmetleri Anonim Şirketi iş konusu; -Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği  ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak.Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak.  Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak,dekorasyonyapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak.  Açılan yurt içi ve yurtdışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını  yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita  ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri  ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri,  parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve  planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altıölçmeleri, konum  belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek.  Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak,tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. -Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması,yapılmış  bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması,yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane,otogar, benzinlik,  iş merkezi, plaza,Fabrika ve Sanayi yapısı, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması  ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrolörlüğünün yapılması ve yaptırılması. -Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve  kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. -Her türlü inşaat taahhüt işleri;Konut,işyeri,Ticarethane,Fabrika inşaatları yapmak,satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak -Şirket maksatını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir,satabilir,kiralar,kiraya verebilir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hak'ları tesis edebilir,ipotek alabilir,ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Dg Proje Tasarım Mimarlık Ve Mühendislik Hizmetleri Anonim Şirketi Adres; Fulya Mah.Büyükdere Cad.N.74 D Torun Cntr.Of.Kule K.11/45 Şişli