Çukurova Balkon

Sunelectrics Yenilenebilir Enerji Proje ve Mühendislik Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!

Sunelectrics Yenilenebilir Enerji Proje ve Mühendislik Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu! Sunelectrics Yenilenebilir Enerji Proje ve Mühendislik Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!

Sunelectrics Yenilenebilir Enerji Proje ve Mühendislik Hizmetleri Anonim Şirketi, Lucıano Frasca Yönetim Kurulu Üyeliği' nde 50 bin TL sermaye ille 31 Temmuz'da Şişli' de kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Sunelectrics Yenilenebilir Enerji Proje ve Mühendislik Hizmetleri Anonim Şirketi, Lucıano Frasca Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 50 bin TL sermaye ille 31 Temmuz'da Şişli'de kuruldu.


Sunelectrics Yenilenebilir Enerji Proje ve Mühendislik Hizmetleri Anonim Şirketi iş konusu; Şirketin işletme konusu; EPDK düzenlemelerine uymak suretiyle EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak 6446 sayılı Kanun, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik, buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak veya başka şirketler adına her türlü elektrik üretim santrali kurmak ve bu tesislerde elektrik üretmek, üretilen elektriği müşterilerine ait tesislere mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek, yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üretimi sektörüne ilişkin olarak mühendislik, tedarik ve inşaat müteahhitliği sözleşmeleri (EPC) ile işletme ve bakım müteahhitliği (O&M) sözleşmeleri yapmaktır. Şirket, işletme konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir: 1-  Elektrik enerjisi üretim tesislerini parça parça veya tüm olarak kurmak, inşa etmek, işletmeciliğini ve bakımını yapmak, ürettiği elektrik enerjisini satmak; 2-  Güneş ve Rüzgâr kaynakları ile ölçüm istasyonları kurmak ve işletmek; bu kaynakların kullanımıyla ilgili ihalelere iştirak etmek; 3-  İlgili mevzuat çerçevesinde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sulara ilişkin hakları kullanmak; 4-  Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, satmak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek veya başka suretle elden çıkarmak; 5-  Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurt içi ve yurt dışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak; 6-  Şirket işletme konusu dâhilinde her türlü ithalat, ihracat, pazarlama ve satış işlemlerini gerçekleştirmek; 7-  Geliştirilen projelerin fabrika, tesis, makine imalatı için gerekli malzemelerin yurt içi ve/veya yurt dışından tedariki için gerekli alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak, oluşturulacak sanayi yatırımları için arsa temin etmek, temin edilen bu arsalar üzerine inşaat yapmak 8-  Yurt içinde ve yurt dışında Şirketin iktisadi, teknik maksat ve mevzuunun icap ettirdiği ticari ve sınai, yerli ve yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle mevzuat çerçevesi dâhilinde süreli veya süresiz işbirliğinde bulunmak, her neviden yeni ortaklıklar tesis etmek, mevcut ortaklıklara iştirak etmek veya bu ortaklıklardan ayrılmak, yurt içinde yabancı sermaye getirmek suretiyle ortak yatırımlar gerçekleştirmek; 9-  Faaliyet konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında danışmanlık hizmetleri vermek.


Sunelectrics Yenilenebilir Enerji Proje ve Mühendislik Hizmetleri Anonim Şirketi adres: Şişli, Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Yosun Apartmanı 9/15