Didim gecekondu önleme bölgesi plan tadilatı reddedildi!

Didim gecekondu önleme bölgesi plan tadilatı reddedildi!

Didim Belediye Meclisi 2015 yılı Şubat ayı Meclis toplantısı Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında yapıldı. Toplantıda gece kondu önleme bölgesiyle ilgili plan tadilatı İmar Komisyonunun ret verdiği rapor, mecliste de oy birliğiyle kabul edildi.


4 Şubat Çarşamba günü saat 14:00'de Didim Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıya MHP'den Ragıp Işıklar mazeretli olarak katılmadı. Toplantı öncesinde Yaya haklarının ihlal edilmesi ve Yaya düzenlemeleri konusunda verilen önerge oy birliğiyle meclis gündemine alındı. Verilen bir başka önergede ise Denetim Komisyonunda görev alan MHP'li Aydan Aşık Turgut görevinden istifa ederken yerine MHP grubundan bir ismin seçilmesi önerisi Meclisgündemine alındı. 

MHP'li Meclis Üyesi Aydan Aşık Turgut Muhtarlara nakdi yardım yapılması konusunda önerge verirken bu konuyla ilgili yazılı cevap verileceği dile getirildi. 

MHP'li Meclis Üyelerinin ortak önergesinde Didim'deki su fiyatlarının yüksek oluşu dile getirirken, Başkan Atabay konunun Büyükşehir Belediyesini ilgilendirdiğini söyledi; önerge ret edildi. MHPnin bir diğer önerisinde ise Efeler Mahallesine Cami yeri ayrılmasıyla ilgili önergede hakkında konuşan Başkan Atabay "Efeler Mahallesine hem Pazaryeri hem de Cami yapılmasıyla ilgili Mal Müdürlüğüyle çalışmalar yaptıklarını söyledi. 

MHP'nin verdiği bir önergede ise işyeri açma ruhsatlarında İtfaiyeden istenilen belge için esnafların Aydın'a gitmeden Didim'den bu belge için bir çalışma yapılması noktasındaki önergeyi değerlendiren Başkan Atabay bu konudaki sorumluluğun Büyükşehir ait olduğunu fakat sorunun yetkili mercilere iletilebileceğini ifade etti. 


"AKP GRUBU SALDIRIYI KINADI"

Gündeme geçilmeden önce AK Parti grubu adına söz alan Meclis Üyesi Ali Bakay, Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Atasoy'a yapılan saldırıyı grup olarak kınadıklarını söyledi; Bakay'ın sözleri alkış aldı. 

Gündemin ilk maddesinde 2015 yılı Zabıta Personeli Fazla Çalışma Ücretinin Belirlendi. Aylık 382 TL olması konusu oy birliğiyle kabul edildi. 

Gündemin ikinci maddesinde ise Belediye Hukuk Komisyonuna sevk edilen Didim Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği görüşüldü. Maddeyle ilgili Hukuk Komisyonu raporu okundu; komisyonda kabul edilen yönetmelik mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde ise Belediye Hukuk Komisyonuna sevk edilen Ticaret Odası'nın 02.01.2015 tarihli marketlere sınırlama getirilmesi ile ilgili görüşüldü. Başkan Atabay yasal anlamda sınırlama getirilemeyeceğini belirterek Hukuk Komisyonunun oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde ise Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen gecekondu önleme bölgesi ile ilgili plan tadilatı ele alındı. İmar Komisyonunun ret verdiği rapor, mecliste de oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin beşinci maddesinde ise Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Bilgin'in "1953 yılında Dumlupınar isimli denizaltının batması sonucu şehit olan Didim'li askerimiz Mustafa özsoy*un Didim İlçemizde herhangi bir parka isminin verilmesi" konusu görüşüldü. Madde imar Komisyonuna sevk edildi. Gündemin altıncı maddesinde ise Avrupa Biriiği'ne katılım sürecinde Belediyeler ile AB'li taraflar arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin tesis edilmesi, güçlendirilmesi doğrultusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş ve kurulacak olan derneklere 5253 sayılı Yasanın 2. ve 3. maddeleri ile 31.03.2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 52772 sayılı Yönetmeliğin 5. Maddesinin (c) fıkrası gereği Didim Belediyesinin üye olması ve Didim Belediye Başkanı A. Deniz Ataba/ın belediyeyi temsilen yetkilen dirilmesi konusu görüşüldü. Meclis tarafından oy birliğiyle Başkan'a yetki verildi. Gündemin yedinci maddesinde AYDEM A.Ş.'nin bir adet trafo yeri plan değişikliği teklifi ele alındı. Madde İmar Komisyonuna sevk edildi. Gündemin sekizinci maddesinde ise Efeler Mahallesi 250 ada 9 parselde plan değişikliği teklifi, talep sahibi teklifini geri çektiği bildirildi. Gündemin dokuzuncu maddesi olarak mecliste kabul edilen Yaya haklannın ihlal edilmesi ve Yaya düzenlemeleri konusunda verilen önerge İmar ve Hukuk Komisyonlarına sevk edildi. Gündemin Onuncu maddesi olarak mecliste kabul edilen Denetim Komisyonluğu seçimi yapıldı. 

Seçim sonucunda MHP'den Salih Yarmacı, Aydan Aşık Turgut'un yerine Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi. 


"CHP'YE GEÇEN MECLİS ÜYELERİNE HAYIRLI OLSUN TEMENNİSİ"

Gündemin kapanmasının ardından konuşan Başkan Atabay DSP'den ayrılarak CHP saflarına geçen Meclis Üyeleri Vedat Ege ve Celalettin Erol'a hayırlı olsun temennisinde bulunurken mizahi dille de DSP'li tek kalan Mustafa Kıray'a takılarak "Mustafa bey yalnız kaldım diye üzülmeyin; biz size sahip çıkacağız." Derke AK Partili Maşallah Subaşı 'da Kıra/ı AK Parti saflarına beklediklerini söyledi. 

Didim Belediye Meclisi Şubat ayı ikinci birleşiminin 9 Şubat Pazartesi günü saat 14:00'de yapılmasına karar verildi.


Mavi Didim Gazetesi