Dikmen Vadisi'ndeki yıkıma yargı dur dedi

Dikmen Vadisi'ndeki yıkıma yargı dur dedi

Dikmen Vadililere yaz aylarında gönderilen yıkım tebligatlarına karşı açılan davalar sürerken, Ankara 6. İdare Mahkemesi bir yıkım işlemi hakkında iptal kararı verdi.Dikmen Vadililere, 2007 yılı yaz aylarında gönderilen yıkım tebligatlarına karşı açılan davalar sürerken,  Ankara  6. İdare Mahkemesi yıkım işlemi hakkında iptal kararı verdi.

Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin 28.05.2008 tarih ve 2007/986 E., 2008/984. K. sayılı iptal kararında, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından davacının yıkılmak istenen konutunun tapu tahsisli olup olmadığının tespit edilmediği, dava konusu taşınmazın anlaşma yapılmadan yıkılmasının söz konusu olamayacağı vurgulandı.

Açılan diğer davalarda ise yıkım işlemlerine karşı yürütmenin durdurulması kararları alınmış, davacı yöre sakinleri aleyhine sonuçlanan bir kısım davada da Danıştay'a temyiz yoluna gidilmişti. Yıkımlara karşı açılan davalar halen sürerken, davalarda kesin hüküm ile sonuçlanmadan yörede bir yıkım işlemi uygulamasının hukuk ilkeleri ile bağdaşmayacağı savunuldu.

Öte yandan Dikmen Vadisi'nde uygulanmak istenen kentsel dönüşüm projesinin tümü hakkında açılan iptal davasının sonuca yaklaşmakta olduğu, projenin ek uygulama planı hakkında açılan bir başka davada da bir iptal kararı verildiği öğrenildi.