Çukurova Balkon

Diyarbakır Kayapınar imar planı onaylandı!

Diyarbakır Kayapınar imar planı onaylandı! Diyarbakır Kayapınar imar planı onaylandı!

Diyarbakır Kayapınar İlçesi, 660 bin 335,83 metrekarelik alanın “Kentsel Konut Gelişme Alanı, Kamu Kuruluş Alanı ve Akaryakıt-LPG Servis Alanı” için hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylandı.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI


Tarih         : 19/2/2015

Karar No  : 2015/05

Konu         : İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 1.12.2014 tarih ve 8219 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 5.2.2001 tarih ve 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Kayapınar Mahallesi, 660.335,83 m² yüzölçümlü, 2458 ada 1 parsel, 2459 ada 1 parsel, 2460 ada 1 parsel, 2461 ada 1 parsel, 2462 ada 1 parsel ile 8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 8044 ve 8045 no.lu parsellere yönelik “Kentsel Konut Gelişme Alanı, Kamu Kuruluş Alanı ve Akaryakıt-LPG Servis Alanı” kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planının onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kayapınar Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.


İmar planı için tıklayın