30 / 09 / 2022

Dizayn Kentsel Proje Yapı Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Dizayn Kentsel Proje Yapı Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Dizayn Kentsel Proje Yapı Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi, Fatma Çınar tarafından 10 bin TL sermaye ile 1 Eylül 'de Güngören, Güven Mahallesi 'nde kuruldu.Dizayn Kentsel Proje Yapı Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi, Fatma Çınar tarafından 10 bin TL sermaye ile 1 Eylül'de Güngören, Güven Mahallesi'nde kuruldu.


Dizayn Kentsel Proje Yapı Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; -İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. -Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.  -Şehircilik, kentsel dönüşüm ve kentsel tasarım ile ilgili her türlü  her türlü  proje, mimarlık, mühendislik, peyzaj, park, bahçe, çevre düzenleme, inşaat, yapı ve alt yapı projeleri hazırlamak, etüt, proje analizi ve fizibilite çalışması yapmak, bu projeleri yönetmek, yürütmek ve tamamlamak, Şehircilik, kentsel dönüşüm ve kentsel tasarım ile ilgili başta Kentsel Dönüşüm Yasası ve ilgili mevzuatı uyarınca kentsel dönüşüm kapsamındaki binaların yenilenmesi, güçlendirilmesi, tadilatı ve bunların etüt, proje, yapı, inşaat, taahhüt ve müteahhitlik işlerini yapmak. -Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.  -Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. -Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek,  -Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. -Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak.  -Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak.  -Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. -Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek.  -Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. -Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. -Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.   Şirket konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri de yapabilir.a)     Konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında bürolar, satış ve teşhir yerleri ve depolar açabilir, ithalat, ihracat, mümessillik, komisyonculuk, acentelik yapabilir.b)    Konusu ile ilgili fizibilite çalışmaları, pazarlama faaliyetleri yapabilir.Sirket isleri ile ilgili olarak yurt dışına eleman gönderebilir ve yurt dışından eleman getirebilir.c)     Konusu ile ilgili tesis, makine, alet. Edavat, techizat,nakil vasıtaları ve her türlü is makinası satın alabilir, satabilir,kiralar ve kiraya verebilir, her çeşit ham,yardımcı, yarı mamül ve mamül madde satın alabilir, satabilir ,ithal ve ihrac¸ edebilir. işlerin bir kısmını veya tamamını taşeronlara yaptırabilir ve bunlarla sözleşme imzalayabilir.d) Konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir, devir alabilir, devir edebilir.e) Konusu ile ilgili aracılık yapmamak kaydı ile mevzuatın kıymetli evrak olarak nitelendirdiği menkul değerleri satın alabilir, satabilir, gerektiğinde muhtelif nevide şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, ortaklık paylarını ve tahvillerini, satın alabilir, satabilir.f) Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı banka, finans kurumları, gerçek ve tüzel kişilerden ve bilumum şirketlerden çeşitli krediler alabilir, kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir.g)Konusu ile ilgili marka, patent, endüstriyel tasarım alabilir, devir ve ferağ edebilir. Bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir. Ayrıca sair maddi ve fikri haklar, distribütörlük, bayilik, ticari vekillik, danışmanlık anlaşmaları hususlarında bilcümle akit ve muameleleri yapabilir.h)    İştigal konuları ile ilgili her türlü sözleşmeleri akdedebilir ve hukuki muameleleri yapabilir. 


Dizayn Kentsel Proje Yapı Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi adres: Güngören, Güven Mahallesi, Posta Caddesi, Zeytinlik Sokak 4 / B 
Geri Dön