Dmase Teknoloji Ve İnovasyon Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Dmase Teknoloji Ve İnovasyon Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Dmase Teknoloji Ve İnovasyon Ticaret Limited Şirketi bugün Sarıyer'de 30 bin TL sermaye bedeli ile Ata Muğan tarafından kuruldu. 


Dmase Teknoloji Ve İnovasyon Ticaret Limited Şirketi bugün Sarıyer'de 30 bin TL sermaye bedeli ile Ata Muğan tarafından kuruldu.

 Dmase Teknoloji Ve İnovasyon Ticaret Limited Şirketi konusu:
uluslararası mühendislik tasarım araştırma geliştirme (ARGE) projelerini hazırlamak, bu projelerde hazırlanması ve sunulması konusunda danışmanlık yapmak, bunlarla ilgili gerekli personelin eğitimi ve bilgilendirilmesi için yurtiçi ve yurtdışında eğitimlerin görülmesini sağlamak, bunlara ARGE proje ve uygulamalarını yapmak, üretiminde bulunmak, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, yazılım geliştirmek, bunları satmak, Çeşitli sanayilerde ve imalat sanayiinde kullanılan her türlü makine, yedek parça, techizat, cihaz ve aletlerinin tasarımı, üretimi satımını yapmak. Bununla birlikte, makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliğini ilgilendiren her türlü mekanik, elektromekanik, elektrik, elektonik yazılım ve donanım sistemlerinin tasarımı, üretimi, satımını, ithalatını, ihracatını, dahili ticaretini yapmak ve bu tip faaliyetlerin pazarlamasını yapmak ve elektrikli ve yakıtlı motorlu taşıtların tasarımı, yazılımlar geliştirilmesi, modifikasyonu, üretimi, alimi, satımı ve uluslararası ticareti, elektrik ve elektronikle çalışan her türlü cihaz makina teçhizatının yazılımın Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine, ekipman, yazılım, cihaz ve sanayi malzemeleri kiralamak, satın almak, satmak ve ithal etmek; proje, teknik Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar ,kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

Dmase Teknoloji Ve İnovasyon Ticaret Limited Şirketi adres: Reşitpaşa Mah.Katar Cad. Teknokent Arı 1 Sit.N:2/5/19 Sarıyer