Doğa DG İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Doğa DG İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!Doğa DG İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi Fethi Şimşek, Mustafa Ersagun Şimşek, Yusuf Gökmen ve Mehmet Lütfi tarafından 18 Haziran 2015 tarihinde Ümraniye'de kuruldu.


Doğa DG İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi Fethi Şimşek, Mustafa Ersagun Şimşek, Yusuf Gökmen ve Mehmet Lütfi tarafından 18 Haziran 2015 tarihinde Ümraniye'de kuruldu.Doğa DG İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi iş konusu;  Şirket her türlü inşaat, gayrimenkul geliştirme ve kurucularca müştereken kararlaştırılacak diğer ilgili sektörlerde güçlü bir piyasa aktörü olmak amacıyla kurulmuştur. Şirket aynı zamanda aşağıdaki faaliyetlerde de bulunabilir; a) yurtiçi ve yurtdışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat, taahhüt, montaj işleri yapmak, kendi nam ve hesabınaarsalar, araziler satın almak; b) bu arsalar ve araziler üzerinde ve ayrıca başkalarına ait arsalar ve araziler üzerinde kendi nam ve adına kat karşılığı her türlü toplu ve münferit konutlar, villalar, iş hanları, organize işyerleri, çarşı, otel, motel, pansiyon, turistik tesisler, tatil köyleri, okul, fabrika binaları inşa etmek; c) şirket amaç ve konusuna uygun olarak hizmetlerini üstlenmiş olduğu binaların, sitelerin, dairelerin ve buna benzer gayrimenkullerin uygun şekilde kullanılmasının sağlanması, gayrimenkullerin bakım ve onarımım için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi, gerekli hizmetlerin oluşturulması, gayrimenkullere ait alt bölümlerin kiralanması, her türlü yönetim hizmetlerinin sağlanması ve gayrimenkul sahipleri tarafından kendisine yüklenen görevlerin yerine getirilmesi; d) gayrimenkul yatırımı amacına yönelik olarak iş yerleri, turistik tesisler, alışveriş merkezleri, garaj, depo, antrepo, ofis, imalathane yerleri satın almak, kiraya vermek, kiralamak; e) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma, pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılar için taahhütte bulunmak; f) her türlü taşınmazı satın alarak veya bizzat inşa ederek sahip olmak, bunları kısmen veya tamamen satmak, kiralamak, kiraya vermek, yönetimini ya da işletmesini yapmak, bu gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis etmek; g) resmi ve özel sektörce açılmış veya açılacak artırma ve eksiltme ihalelerine iştirak etmek, teklif etmek, taahhütte bulunmak; h) her tür gayrimenkul satış ve pazarlama ve dahi ikinci el satış işlem ve faaliyetlerini gerçekleştirilme i) Profesyonel site yönetimi j) Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratları, lisans, imtiyaz, marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap etmek veya üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen devretmek; k) Şirket konuları ile ilgili gerekli her türlü teçhizat, vasıta, arazi ve bina satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek; l) Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları, yerli ve yabancı işletmelerden temin etmek, bunlar için gerekli tüm tasarruflarda bulunmak; m) her türlü yer altı ve yer üstü bayındırlık hizmetleri, yol, köprü, kanal, tünel, havaalanı, limanlar vb. işler-özel sektör ve devlet ihalelerine girmek, almak, devir etmek alınmış ihaleleri devir almak ve ilgili diğer faaliyetleri yürütmektir.Doğa DG İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi adres: Ümraniye, F.Sultan Merhmet Mah. Poligan Cad. Buyaka İş Merk. Kule 2 K. 5