Doğa Vize Ve Seyahat Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!


Doğa Vize Ve Seyahat Hizmetleri Anonim Şirketi bugün Ümraniye'de 50 bin TL sermaye bedeli ile İlyas Ayvacı tarafından kuruldu.Doğa Vize Ve Seyahat Hizmetleri Anonim Şirketi bugün Ümraniye'de 50 bin TL sermaye bedeli ile İlyas Ayvacı tarafından kuruldu.

Doğa Vize Ve Seyahat Hizmetleri Anonim Şirketi  konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır; 1-Seyahat acentelikleri kurmak, acenteliklerin şube, temsilcilikleri ve ajanlıklarını açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalar ile anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek ve almak, ortaklıklar kurmak, seyahat acentelikleri irtibat büroları kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni izinleri ve belgeleri almak, 2-Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek, yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat, taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek, 3-Uluslararası sağlık turizmi acentelikleri kurmak, acenteliklerin şube, temsilcilik ve acenteliklerini açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalar ile anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek ve almak, ortaklıklar kurmak, sağlık turizmi acentelikleri, irtibat büroları kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni izinleri ve belgeleri almak, 4-Sağlık amaçlı yurt dışından ülkemize geçici olarak gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakla birlikte yurt dışında ikamet eden gerçek kişilerin aldıkları her türlü sağlık hizmeti ile ilgili destek hizmetinde bulunmak, 5-Yurt dışından ülkemize gelecek turistlere yönelik her tür ve cins vize hizmetleri konusunda faaliyette bulunmak, 6-Organizasyonlar düzenlemek, her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, 7-Gerçek ve tüzel kişiler ve işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak, 8-Faaliyeti ile ilgili olarak her türlü hava yolcu taşıtları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, charter seferleri düzenlemek, 9-Faaliyeti ile ilgili hava yolu taşıtları ile tarifeli ve tarifesiz yolcu seferleri düzenlemek. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için; 1-Konusuyla ilgili ihtiyaç duyulan her türlü gayrimenkul, menkul mallar, tesisat ve teçhizat ile taşıtlar, araçlar ve gayri maddi hakları iktisap edebilir, alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, gayrimenkul mallar üzerine Şirket lehine ipotek tesis edebilir ve bu ipotekleri fek edebilir, 2-Konusuyla ilgili mümessillik, temsilcilik ve benzeri sözleşmeler yapabilir, 3-İhtiyaçları için bankalardan, finans kuruluşlarından, dış kredi müesseseleri ve firmalarından teminatlı ve teminatsız kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir, 4-Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olarak gayrimenkul ve menkul kıymetleri fikri hakları aracılık yapmaksızın iktisap edebilir, devredebilir, kendisine ve üçüncü kişilere ait mallar üzerine şirket lehine rehin, ipotek tesis edebilir, rehinleri ve ipotekleri fek edebilir, 5-Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir ve kurulu veya kurulmakta olan şirketlere iştirak edebilir.

Adres: Saray Mah.Dr.Adnan Büyükdeniz Cad.Kelıf Plaza No:2/2 Ümraniye