15 / 08 / 2022

Doğalgaz abonelik sözleşme işlemleri!

Doğalgaz abonelik sözleşme işlemleri!

Doğalgaz abonelik işlemleri yapıldıktan sonra doğalgazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişiler yada yetkili temsilcileri tarafından Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapılır. İşte doğalgaz abonelik sözleşme işlemleri...Doğalgaz abonelik sözleşme işlemleri!

Doğalgaz abonelik işlemini yaptırdıktan sonra, yetkili tesisatçı firmanın İç Tesisat İşlemleri’ni tamamlayarak projeyi İGDAŞ’a onaylatmasının ardından doğalgazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişiler yada yetkili temsilcileri tarafından Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapılır.


Ayrıca; doğalgaz kullanımı olan bir mahalde yeni kullanıcının gaz kullanmak istemesi durumunda da Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapılır.  


Doğalgaz Kullanım Sözleşmenizi; konut abonesi iseniz şubeye gitmeden İGDAŞ web sayfasından Online olarak da yapabilirsiniz.


Online doğalgaz kullanım sözleşmesi yapmanız durumunda gazınızın açılabilmesi için; Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi için gereken evrakı gaz açılışı esnasında İGDAŞ personeline teslim etmeniz gerekir.Doğalgazınızın açılması için İGDAŞ ekibi geldiğinde doğalgazı adına açtırmak isteyen kişinin orada hazır bulunması ve Doğalgaz Kullanım Sözleşmesini imzalaması gerekir.Unutmayın, sözleşmeyi doğalgazı kullanacak olan kişi yapmalıdır. (Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kiracı kullanacak ise kiracı).

Bina, merkezi sistem ile ısınıyor ise sözleşmeyi apartman yönetimi adına bina yöneticisi yapar.


DOĞALGAZ KULLANIM SÖZLEŞME İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR


a) Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası,

b) Tapu veya kira kontratı fotokopisi,

c) Sözleşme yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

d) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekaletname fotokopisi,


Merkezi Sistem Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,


e) Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin oy çokluğu ile yetki verdiğini gösteren karar defterinin fotokopisi,

f) Sözleşme bina yönetimi adına yapılacak ise vergi dairesi ve vergi numarası beyanı, 


Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum  vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,


g) Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı, 

h) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi, 

i) İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi, 

j) Kaşe, 

talep edilir.


Doğalgaz aboneliği üstüne alma ücreti 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com