Doğuş GYO 2012 kar dağıtım tablosunu açıkladı!

Doğuş GYO 2012 kar dağıtım tablosunu açıkladı! Doğuş GYO 2012 kar dağıtım tablosunu açıkladı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından 2012 yılı hesap dönemi kar dağıtımı önerisini sundu...
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından 2012 yılı hesap dönemi kar dağıtımı önerisi hakkındaki açıklama;Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde, şirketimizin 01 Ocak-31 Aralık 2012 hesap dönemine ilişkin Solo olarak hazırlanan Mali Tablolarında, 2012 yılı faaliyetlerinden 37.452.486 TL dönem karı; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise 10.196.975,83 TL dönem karı gerçekleşmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan ve şirket ana sözleşmesi gereği ayrılması gereken, 2012 yılı Birinci Tertip Yasal Yedekler; yasal kayıtlarımızdaki dönem karı tutarı üzerinden hesaplanarak, 509.848,79 TL olarak belirlenmiştir. 509.848,79 TL birinci tertip yasal yedek ayrılmasından sonra SPK mevzuatına göre hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı 36.942.637,21 TL'dır.Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı ise 9.687.127,04 TL'dır.

05 Mart 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda, şirketimizin büyüme politikaları doğrultusunda 2012 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 


Doğuş GYO 2012 kar dağıtım tablosu için tıklayın