29 / 11 / 2022

Doğuş GYO ayrılma hakkı kullanma süresi sona erdi!

Doğuş GYO ayrılma hakkı kullanma süresi sona erdi!

Doğuş GYO tarafından pay sahiplerine 1 TL nominal değerli her bir pay için 2,2190 TL ayrılma hakkı fiyatı üzerinden ayrılma hakkını Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla kullandırılacak. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ayrılma hakkı kullanımına ilişkin bildirim yayınladı.

31 Ocak 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılıp gündemin ayrılma hakkına konu 4. maddesinin (b) fıkrasına olumsuz oy veren ve muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleten ortaklarımızın 1 TL nominal değerli her bir pay için 2,2216 ayrılma hakkı fiyatı üzerinden ayrılma haklarını kullanma süresi 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 17:00 itibariyle sona erdi. 

Doğuş GYO'nun KAP açıklaması: 
Şirketimizin 31 Ocak 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılıp gündemin ayrılma hakkına konu 4. maddesinin (b) fıkrasına olumsuz oy veren ve muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleten ortaklarımızın 1 TL nominal değerli her bir pay için 2,2216 ayrılma hakkı fiyatı üzerinden ayrılma haklarını kullanma süresi 20.02.2019 Çarşamba günü saat 17:00 itibariyle sona ermiştir.

Bu süre içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılıp ilgili gündem maddesine red oyu vererek muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten 6 pay sahibinden 2 pay sahibi bu hakkını kullanmış olup, 114.895 TL nominal değerli pay şirketimiz tarafından toplam 255.250,732 TL bedel karşılığında devralınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Geri Dön