06 / 07 / 2022

Deniz GYO ayrılma hakkı kullanım süresi sona erdi!

Deniz GYO ayrılma hakkı kullanım süresi sona erdi!

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ayrılma hakkı kullanım süresinin sona ermesi hakkında açıklama yaptı.Deniz GYO ile ilişkili taraf arasında, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, 440 ada, 82-89-90 no.lu parseller üzerindeki Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'nde yer alan tüm hak ve yükümlülüklerin devir alınmasına ilişkin imzalanan Devir Sözleşmesi'nin görüşülüp onaylandığı 1 Haziran 2018 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına, SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin Ayrılma Hakkının Kullanılması başlıklı 9'uncu maddesine göre katılıp olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin, 8 Haziran 2018 tarihinde başlayan ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 22 Haziran 2018 Cuma günü saat 17:00 itibariyle sona erdi.

Bahsi geçen süre içerisinde toplam 763 bin 287 adet ayrılma hakkı kullanım talebi gelmiş olup, 2 milyon 468 bin 622,81 TL ilgili pay sahipleri hesabına yatırıldı.

Genel kurulda muhalefet şerhini toplantı tutanağına işlettiği halde ayrılma hakkı kullanım talebinde bulunmayan pay sahiplerinin toplam payı 297 adettir.

Deniz GYO'nun KAP açıklaması: 
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilişkili taraf arasında, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, 440 ada, 82-89-90 no.lu parseller üzerindeki Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'nde yer alan tüm hak ve yükümlülüklerin devir alınmasına ilişkin imzalanan Devir Sözleşmesi'nin görüşülüp onaylandığı 01.06.2018 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına , SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin ''Ayrılma Hakkının Kullanılması'' başlıklı 9'uncu maddesine göre katılıp olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin, 08.06.2018 tarihinde başlayan ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 22 Haziran 2018 Cuma günü (bugün) saat 17:00 itibariyle sona ermiştir.

Bahsi geçen süre içerisinde toplam 763.287 adet ayrılma hakkı kullanım talebi gelmiş olup, 2.468.622,81 TL ilgili pay sahiplerimizin hesabına yatırılmıştır.

Genel Kurul'da muhalefet şerhini toplantı tutanağına işlettiği halde ayrılma hakkı kullanım talebinde bulunmayan pay sahiplerimizin toplam payı 297 adettir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Saygılarımızla,

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.