Doğuş GYO Maslak 1/1000 İmar Planı dava sürecinde son durum!

Doğuş GYO Maslak 1/1000 İmar Planı dava sürecinde son durum!Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından açılan Sarıyer İlçesi, Maslak ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği davasında hukuki süreç devam ediyor...


Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sarıyer İlçesi, Maslak ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine şirketçe yürütmenin durdurulması ve iptali davası açılması hakkında açıklama yaptı. 

6 Şubat 2017 tarihli ÖDA ile; Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından 17 Ekim 2016-17 Kasım 2016 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olan Sarıyer İlçesi, Maslak ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Doğuş GYO'nun yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle İstanbul İdare Mahkemesinde dava açıldığı bildirilmişti.

30 Ocak 2018 tarihli tebligatla; İstanbul 3.İdare Mahkemesi tarafından, dava konusu işlemin iptaline karar verildiği bildirildi. Davalı Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından İstanbul 3 İdare Mahkemesi kararının bozulması talebiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na başvuruldu ve hukuki süreç devam ediyor. 

Doğuş GYO'nun KAP açıklaması: 
06.02.2017 tarihli ÖDA ile; Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından 17.10.2016-17.11.2016 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olan Sarıyer İlçesi, Maslak ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine şirketimizce yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle İstanbul İdare Mahkemesinde dava açıldığı bildirilmişti.

30.01.2018 tarihli tebligatla; İstanbul 3.İdare Mahkemesi tarafından, dava konusu işlemin iptaline karar verildiği bildirilmiştir. 

      Davalı Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından İstanbul 3 İdare Mahkemesi kararının bozulması talebiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na başvurulmuş olup hukuki süreç devam etmektedir.

  
      Kamuoyuna saygıyla duyurulur.