Doğuş GYO Maslak imar planı davası sonuçlandı!

Doğuş GYO Maslak imar planı davası sonuçlandı! Doğuş GYO Maslak imar planı davası sonuçlandı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Maslak ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'na iptal istemiyle dava açmıştı. Doğuş GYO Maslak imar planı davası sonuçlandı.


Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Maslak ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'na iptal istemiyle dava açmıştı. Doğuş GYO Maslak imar planı davası sonuçlandı.


Kap Açıklaması:

04.04.2016 tarihli ÖDA ile;

1/1000 ölçekli Maslak ve Çevresi Uygulama İmar Planının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle 03.11.2015 tarihinde açılan dava ile ilgili olarak, 04.04.2016 tarihinde İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2015/2177 esas nolu dosyasında yürütmeyi durdurma talebimizin reddi kararının tarafımıza tebliğ edildiği bildirilmiştir.