11 / 08 / 2022

Doğuş GYO'dan Maslak ve çevresi uygulama imar planı hakkında açıklama! 

Doğuş GYO'dan Maslak ve çevresi uygulama imar planı hakkında açıklama! 

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 3 Kasım 2015 tarihli ÖDA (güncelleme) 1/100 ölçekli Maslak ve çevresi uygulama imar planı davasının istinaf talebi reddedildi...Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 3 Kasım 2015 tarihli ÖDA (güncelleme) 1/100 ölçekli Maslak ve Çevresi Uygulama İmar Planının iptali talebi davası hakkında açıklama yaptı. 

Doğuş GYO tarafından Maslak ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın iptali istemiyle dava açıldığı ve ancak bu talebimizin İstanbul 2.İdare Mahkemesi'nin Esas N2015/2177, Karar N2017/1332 sayılı kararı ile reddedildiği, 20 Haziran 2017'de bildirilmişti. 

İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin bu kararına karşı, İstanbul Bölge İdare Başkanlığı nezdinde istinaf yoluna başvuruldu. 4 Haziran 2018 tarihinde tarafımıza tebliğ olan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi'nin Esas N2017/1187, Karar N2018/1104 sayılı kararı ile istinaf talebinin reddine karar verilmiş olup, bu karara karşı temyiz yoluna başvurdu.

Doğuş GYO'nun KAP açıklaması:
SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır.

     Şirketimiz tarafından Maslak ve Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın iptali istemiyle dava açıldığı ve ancak bu talebimizin İstanbul 2.İdare Mahkemesi'nin Esas N2015/2177, Karar N2017/1332 sayılı kararı ile reddedildiği, 20 Haziran 2017 tarihli Özel Durum Açıklaması ile bildirilmişti.

  
    İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin bu kararına karşı, İstanbul Bölge İdare Başkanlığı nezdinde istinaf yoluna başvurulmuştur. 04.06.2018 tarihinde tarafımıza tebliğ olan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi'nin Esas N2017/1187, Karar N2018/1104 sayılı kararı ile istinaf talebinin reddine karar verilmiş olup, bu karara karşı temyiz yoluna başvurulmuştur.


Konuyla ilgili hukuki süreç devam etmekte olup, gelişmeler kamuya duyurulacaktır.