29 / 11 / 2022

Doğuş GYO'dan yılın ilk yarısında 83 milyon TL hasılat!

Doğuş GYO'dan yılın ilk yarısında 83 milyon TL hasılat!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönemine ilişkin sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporunu yayınladı. Doğuş GYO tarafından 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönemine ilişkin sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı. 

Doğuş GYO dan yılın ilk yarısında 83 milyon TL hasılat!

Doğuş GYO'nun 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 döneminde satış hasılatı 83 milyon 57 bin 74-TL olarak gerçekleşti. 

Şirketin toplam varlıkları 1 milyon 978 bin 357 TL, özkaynakları ise 497 bin 339 TL olarak açıklandı. 

Doğuş GYO'nun kira gelirleri ise aşağıdaki gibi:

Doğuş GYO dan yılın ilk yarısında 83 milyon TL hasılat!

Doğuş GYO'nun KAP açıklaması:
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ  GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Yönetim Kurulumuzun 9 Ağustos 2021 tarih ve 2021/22 sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,

a)   Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliği" çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2021 - 30.06.2021 faaliyet dönemine ilişkin solo olarak hazırlanan Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, 

b)   Şirketteki yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve sahip olunan bilgiler çerçevesinde, solo olarak hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 

c) Şirketteki yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve sahip olunan bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Tebliğ uyarınca solo olarak hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,       

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın
Geri Dön