Doksandokuz Mimarlık Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu!

Doksandokuz Mimarlık Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu! Doksandokuz Mimarlık Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu!

Doksandokuz Mimarlık Danışmanlık Anonim Şirketi, Cem Demirtürk, Pelin Peker tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 21 Nisan'da Beyoğlu, Kuloğlu Mahallesi, Güllabici Sokak, Venti Apartmanı'nda kuruldu.Doksandokuz Mimarlık Danışmanlık Anonim Şirketi, Cem Demirtürk, Pelin Peker tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 21 Nisan'da kuruldu. 


Doksandokuz Mimarlık Danışmanlık Anonim Şirketi iş konusu; 1-      Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmeti yapmak, 2-      Yurtiçi ve yurtdışında her türlü inşaat, taahhüt ve restorasyon işleri yapmak, 3-      Konusu ile ilgili olarak danışmanlık hizmetleri vermek, 4-      Özel mimar tasarımları yaratarak bu tasarımların marka ve patentini şirket adına tescili yaptırarak, daha sonra bu hakları imal etmek, satmak ve kiraya vermek 5-      Konusu ile ilgili olarak gerekli mercilerden izin alarak eğitim hizmetleri vermek, 6-      Konusu ile ilgili olarak her türlü makine, ekipman, yedek parça, malzemenin imali, imal ettirilmesi, alım-satımı ithal ve ihracı, 7-      Konusu ile ilgili olarak her türlü ham ve işlenmiş malzemelerin imali, imal ettirilmesi, alımı-satımı, ithal ve ihracı, 8-      Konusu ile ilgili olarak resmi ve özel kurum ve kuruluşların açacakları ihalelere katılmak, 9-      Her türlü elektrikli ve elektronik aletlerin ve ses sistemlerinin imal ettirilmesi ve perakende ve toptan ithalatını yapmak, 10-  Her türlü zemin etüdü inşaat temel destekleme ve geoteknik işler yapmak ve yaptırmak, 11-  Konusu ile ilgili her türlü kimyasal ham ve işlenmiş malzemeler imali, imal ettirilmesi, alımı ve satımı, 12-  Konusu ile ilgili her türlü halkla ilişkiler faaliyeti, basın bültenleri yurtiçi ve yurtdışı bayi ve tanıtım toplantılarını düzenlemek, 13-  Şirket bu amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için ;gerekli araç,nakil vasıtaları, makine ve tesisler ile bunların yedek aksamını satın almak, ithal etmek, gayrimenkul iktisap etmek, gayrimenkuller ile ilgili cins tahsisi yaptırmak, devir ve ferağ etmek, sahip olunan gayrimenkulleri ve tesisleri gerektiğinde satmak veya kiraya vermek, arazi ve arsalar iktisap ederek üzerlerinde inşaat yapmakveya yaptırmak, depolar, satış ve teşhir yerleri kurmak, icabında bunları kiralamak, kiraya vermek ve satmak,iktisap olunan gayrimenkullerin taksim, ifraz, ve tfrik etmek ve üzerlerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını teminen, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek ve almak, ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek gibi işlemlerde bulunabilirler, 14-  Bahsedilen konular dışında şirket adına faydalı ve lüzumlu görülecek başka iş ve işlemleri de yapabileceklerdir.     


Doksandokuz Mimarlık Danışmanlık Anonim Şirketi adres: Beyoğlu, Kuloğlu Mahallesi, Güllabici Sokak, Venti Apartmanı, No:20/2