Doksansekiz Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Doksansekiz Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Doksansekiz Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Murat Dağlı tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 28 Ekim 2014 tarihinde Kadıköy, Acıbadem Mahallesi, Ulusluk Sokak'ta kuruldu.


Doksansekiz Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Murat Dağlı tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 28 Ekim'de kuruldu. 


Doksansekiz Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;  1.     Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.     2.    Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler,park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.     3.    Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.     4.    Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.     5.     Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.     6.     Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.     7.     Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.     8.     Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.     9.     Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.   10.     Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak.   11.      Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.  12.      Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.   13.      İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.  14.      Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.  15.      Her nevi elektrik malzemeleri,  yüksek orta ve alçak gerilim elektrik malzemeleri, cihazları,makinaları aletleri ile dahili ve harici aydınlatma armatürleri imalatı alımı,satımı,ihracatını yapmak  16.      Yüksek, orta ve alçak gerilim elektrik tesisatı ve şebekeleri konusunda müşavirlik ve proje hizmetleri yapar ve bu işlere ait malzeme ve montaj taahhütlerine girmek,  17.      Her nevi elektronik malzeme cihaz makina ve aletler ile mekanik, elektro mekanik, elektro termik ve motorlu alet makina ve cihazlar ve bunların aksam ve yedek parçaları imalatı alımı, satımı, ithalini ve ihracını yapmak,   18.      Konusu ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlara taahhüt  işleri yapmak ve onların ihalelerine iştirak etmek, teklifte bulunmak,     19.      Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel her türlü inşaat alt, üst hizmet yapıları her nevi sanayi yapıları,sağlık, eğitim, kültür ve spor tesisleri, bakımı, onarımı ve taahhüt işlerini yapmak,  20.      Şirket her türlü inşaat malzemelerini, sıhhi tesisat armatürleri, nalburiye hırdavat, teknik el aletleri, elektrik malzemeleri, her çeşit çelik boru ve benzeri maddeleri alımı satımı ithali ve ihracını yapmak   21.      İnşaat faaliyetlerinde kullanılan  iş makinaları ve bunların yedek parçalarını almak, satmak, inşaatların yapımı ile ilgili hazır beton,üretim, dağıtım, diğer entegre tesislerini kurmak,montajını, bakım tesislerini kurmak, özel teknolojik malzemelerini almak, satma, ithali ve ihracını yapmak     22.      Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışındaki fabrika ve firmalarla anlaşmak suretiylebunların imalatını., temsilciliğini, distribütörlüğünü, baş bayiliğini,mümessilliğini ve işlerini yapabilir,  23.      Şirket amaç ve konusu için gerekli nakil vasıtaları, makine alet ve yedek parçalarını satın alabilir kiralar, kiraya verebilir, ithalat ve gümrüklemesini, nakliyatını yapabilir,  24.      Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar ,kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna,gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.


Doksansekiz Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Kadıköy, Acıbadem Mahallesi, Ulusluk Sokak, 39/1.