04 / 07 / 2022

Dokuma Projesi Çalışma Grubu'nun raporu tanıtıldı!

Dokuma Projesi Çalışma Grubu'nun raporu tanıtıldı!

Dokuma Projesi Çalışma Grubu’nun oluşturduğu dokuma alanı ile ilgili rapor basına tanıtıldı. Görüş ve öneriler dahilinde hazırlanan rapor, Kepez Belediye Meclisi’ne verilecek.Dokuma Projesi Çalışma Grubu, dokuma alanıyla ilgili şimdiye kadar yaptıkları çalışmaları bir rapor haline getirdi. Oluşturulan rapor, dün Dokuma Fabrikası Memurlar Yemekhanesi’nde gerçekleşen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Hazırladıkları raporu Kepez Belediye Meclisi’ne sunacaklarını belirten Çalışma Grubu Başkanı ve Antalya Mimarlar Odası Şube Başkanı Osman Aydın, dokuma alanının halka açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.  Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye ayrı teşekkürlerini sunan Aydın, “Kültürel değerleri seven bir belediye başkanı ile çalışıyoruz. Haşimişcan, Balbey gibi mahalleler bugün bu durumdaysa, zamanında bilinçli belediye başkanlarının gelmemesindedir” dedi.


Şimdiye kadar 11 toplantı yapıldı

Çalışma grubu üyelerini de tanıtan Aydın, grubun Kepez Belediye Meclisi’nin 2 Ocak 2015 tarihli oturumunun 8 nolu kararı ile oluşturduğunu hatırlattı. Aydın, “O günden buyana Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, meslek odaları, gazeteciler ve basın mensupları, sivil toplum kuruluşları, Akdeniz Üniversitesi’ndeki akademisyenler, projeye katkı sağlayacak kişiler ve ulusal uzmanlar olmak üzere ayrı ayrı 11 toplantı gerçekleştirdik. Bu katılımcıların sözlü görüşleri dinlenmiş, yazılı önerileri alınmıştır” dedi.  Rapor sonrası yapılması gereken çalışmalara değinen Aydın, yürürlükteki imar planında 1240-1241 parsellerin bulunduğu alanın müze-kent parkı plan kararı olarak mevcut imar planına işlenmesi gerektiğini söyledi.


Hazırlık aşamasında yapılacaklar

Proje hazırlanması aşamasında alınacak statik ve betonarmeyle ilgili önlemlere değinen Aydın, “Çatılar onarılmalı, kırık camlar değiştirmelidir. Pis su alt yapısı şehir kanalizasyon sistemine bağlanmalıdır. Tüm eski binalar teker teker incelenmeli, bir güçlendirmenin gerekli olup olmadığı araştırılmalıdır. Güçlendirme gerekli görülüyorsa bu güçlendirmenin mevcut ölçüleri değiştirilmeyecek şekilde yapılmalıdır. Kapı, pencere doğramaları aynı detaylar korunarak ve aynı malzemeler kullanarak yenilenmelidir. Elektrik tesisatı kesinlikle korunmalı, buatlar, prizler temizlenmeli, orijinal renkleri ile boyamalı ve hepsi müze objeleri olarak görünmelidir.  Yeni enerji sistemi gizli olarak yapılmalıdır. Yapılan her işlemin bir restorasyon işlemi olduğuna dikkat edilmelidir. Yapılan her bir işlem belgelenmeli, arşiv oluşturmalı ve geleceğe aktarmak üzere korunmalıdır” diye konuştu.


İşte öneriler

Alana ve mevcut yapı stoğuna ilişkin önerileri anlatan Aydın, raporda alanda yapılması gereken önerileri başlıklar halinde sundu. İşte raporda alanda yapılması istenilen öneriler; Dokuma Parkı, Kent Parkı, Kültür/Sanat/Bellek Parkı, Katılımcı kullanım ve yaşatma modeli, İdare Binası( Kent ve Dokuma Belleği Merkezi),  Fabrika Merkezi (Dokuma Müzesi, Eğitim-Öğretim, Bilim ve Deneyimleme Merkezi, Çok amaçlı kullanım), Dokuma müzesi, Kreş yapısı (Çocuk ve Oyun Eğitim Merkezi), Depo Yapıları (Sanat Atölyeleri), İşçi Yemekhanesi (Lokanta Kafeterya) Memur Yemekhanesi(Sümerbank Dokuma Lokali), Misafirhane Yapısı(Konaklama), Trafo Yapısı(Şehir Kütüphanesi), Park alanı, spor alanı, Müdür Lojmanı (Kır Kahvesi), Eğitim Salonu (Dokuma Güzel Sanatlar Galerisi) gibi öneriler raporda yer aldı.


‘Kongre Vadisi’ önerisine destek

Dokuma alanının korumaya alınmış ön kısmıyla ilgili kendilerine verilen görevi yerine getirdiklerini belirten Aydın, Dokuma Alanı olarak adlandırılan alanın arka bölümü ile ilgili özelleştirme kapsamında kalan alanlarda 5 yıl süre ile plan değiştirilmeyeceği hükmünün artık engel oluşturmadığını söyledi. Söz konusu alanla ilgili kentsel ve bölgesel iş merkezi kararının kaldırılmasını isteyen Aydın, alanla ilgili Hakan Tütüncü’nün ‘Kongre Vadisi’ önerisine sıcak baktıklarını söyledi. Aydın ayrıca Milli Savunma Bakanlığına devredilen ve bir bölümü Deniz Kuvvetler Komutanlığı’na tahsis edilen Pil Fabrikası alanının da Dokuma Fabrikası alanına dahil edilmesi için gerekli girişimlerde bulunması için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e çağrıda bulundu.


Antalya Akdeniz Manşet