11 / 08 / 2022

Dünya Bankası okul inşaat projelerini yönetiyor!

Dünya Bankası okul inşaat projelerini yönetiyor!

Dünya Bankası, Milli Eğitim Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AB ve Alman Kalkınma Bankası ile birlikte "Türkiye'deki Sığınmacılar Fonu Kapsamındaki Okul İnşaat Projeleri" projesini başlattı.Dünya Bankası, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), AB ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile birlikte "Türkiye'deki Sığınmacılar Fonu Kapsamındaki Okul İnşaat Projeleri" projesini başlattı.


Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, AB tarafından finansmanı sağlanan ve KfW ile Dünya Bankası tarafından uygulanan "Türkiye’deki Sığınmacılar Fonu Kapsamındaki Okul İnşaat Projeleri", öncelikli illerde afete dayanıklı eğitim altyapısının genişletilmesi yoluyla geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve aynı zamanda ev sahibi topluluklar için eğitime erişimi arttırma çabalarında Türkiye Hükümeti'ni desteklemeyi amaçlıyor.


Türkiye'deki Sığınmacılar Fonu (FRiT) kapsamında Avrupa Komisyonu (EC) tarafından sağlanan hibeden karşılanan 150 milyon avro (159,41 milyon dolar eş değeri) tutarındaki finansman ile Dünya Bankası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) koordinasyonu altında İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı (İEDB) yoluyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan bir alıcı tarafından yürütülen bir Vakıf Fonunu yönetecek. 


Proje temel olarak okul çağındaki Geçici Koruma Sağlanan Suriyeli (GKSS) nüfusunun çoğunluğunun yaşadığı ve Türkiye’nin şu anda en yüksek yoğunluktaki okul dışı GKSS nüfusuna ev sahipliği yaptığı güneydoğu ve güney illerine (Adana, Mersin, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye) odaklanacak. Ayrıca, proje çok sayıda GKSS’ye ev sahipliği yapan ve ilçe düzeyinde en yüksek yoğunluktaki okul dışı GKSS nüfusunun bulunduğu İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya ve Kayseri’deki eğitim altyapısı yatırımlarının arttırılmasını sağlayacak.


Proje Türkiye Hükümeti’nin Suriyeli çocukları Türk okullarına entegre etme politikasının uygulanmasına yardımcı olacak ilave eğitim tesisleri sağlamayı amaçladığından dolayı, doğrudan faydalanıcıları hem şu anda eğitime erişimi olmayan GKSS’ler hem de yerel topluluklardaki Türk vatandaşları olacak. Dünya Bankası tarafından yönetilen 150 milyon avro tutarındaki AB finansmanlı destek ile MEB yaklaşık 56 örgün ve yaygın eğitim tesisi inşa ederek 40 binden fazla doğrudan faydalanıcıya ulaşacak. Proje sadece GKSS ve ev sahibi topluluklardaki öğrenciler için örgün eğitim tesislerine erişimi kolaylaştırmayacak, aynı zamanda toplumun genel olarak faydalanabileceği yaygın eğitim tesislerinin yapımını da sağlayacak.


Projenin; okul altyapısı yatırımlarının desteklenmesi, nitelikli öğrenme ortamlarının geliştirilmesi ve altyapı için proje yönetimi ve teknik kapasite oluşturma üzerine üç bileşeni bulunuyor.


- "Türkiye'nin örnek teşkil eden çabalarına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt, Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunduğunu ve bu sığınmacıların yaklaşık 2,8 milyonunun Suriyeli olduğunu belirterek, "Bugüne kadar, Türkiye Hükümeti ve halkı bu sığınmacıların çoğuna kayıt yaptırmaları, ev bulmaları ve temel sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanmaları için yardımcı olmuştur." ifadesini kullandı.


Kalabalık sığınmacı nüfuslarının yerel okullarda yığılmalara sebep olduğunu ve sığınmacı olsun veya olmasın çocukların gelecekte bir iş bulmaları için gerekli öğrenmeyi geciktiremeyecekleri için eğitime erişimin arttırılmasının halen kritik bir zorluk teşkil ettiğini aktaran Zutt, "Dünya Bankası, Suriyeli sığınmacı çocukların ve ev sahibi Türk topluluklardaki çocukların gelecekte iş bulabilmelerini ve Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yaşamına katkıda bulunabilmelerini sağlayacak okulların yapımı için Hükümet ve Avrupa Birliği ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duymaktadır." yorumunu yaptı. 


Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Kentsel ve Afet Riski Yönetimi Bölüm Yöneticisi David Sislen ise bölge için karmaşık bir kalkınma zorluğu teşkil eden Suriyeli mülteci krizinde, Türkiye'nin örnek teşkil eden çabalarına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Zira Türkiye bu krizden en fazla etkilenen ülke durumundadır. Genel afet risk yönetimi alanında Türkiye ile 25 yıldır devam eden iş birliğimiz çerçevesinde şimdi de 'Sağlam Okullar Programı' ile Suriyeli çocukların tekrar okula dönmelerine katkıda bulunuyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.


Verilen bilgiye göre, önerilen proje Dünya Bankası Grubu'nun Türkiye'ye yönelik devam etmekte olan Ülke İşbirliği Stratejisi (2012 - 2016) ile uyumlu. Söz konusu stratejinin; rekabet gücünün ve istihdamın arttırılması, eşitliğin ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın derinleştirilmesi olmak üzere üç ana stratejik amacı ve ekseni bulunuyor.


Önerilen proje ayrıca Türkiye’ye yönelik Gösterge Niteliğindeki Strateji Belgesi (2014–2020) ile de uyumlu. Spesifik olarak, istihdam ve iş gücü piyasalarının ihtiyaçlarının karşılanması, düzgün iş olanaklarının sağlanması da dahil olmak üzere sosyal koruma ve sosyal kapsama politikalarının etkililiğinin arttırılması, sosyal diyaloğun iyileştirilmesi, eğitim ve öğretim sistemlerine erişimin arttırılması ve bunların kalitesinin yükseltilmesi yoluyla daha kapsayıcı bir toplumun geliştirilmesi ile ilgili sektör amacını tamamlayıcı olarak eğitim, istihdam ve sosyal politikalar sektörünü destekliyor.


 AA