Durunil Gayrimenkul Ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Durunil Gayrimenkul Ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!Durunil Gayrimenkul Ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bugün Beylikdüzü'nde 250 bin TL sermaye bedeli ile Hadice Tecer tarafından kuruldu.


Durunil Gayrimenkul Ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bugün Beylikdüzü'nde 250 bin TL sermaye bedeli ile Hadice Tecer tarafından kuruldu.

Durunil Gayrimenkul Ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi konusu:
1.Şirket her türlü hisseli ve hissesiz arsa, arazi, emlak, gayrimenkuller, alışveriş merkezleri, konutlar, siteler, daireler, marketler, depolar, soğuk hava depoları, iş hanları, iş merkezleri, plazalar, villalar ve tatil köyleri, devre mülkler, apart otel, motel kamping ve turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, arsalar, araziler ve bunlarla sınırlı olmayan her türlü taşınmazı satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki, mali ve ticari işlemler ile mevzu imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tahsisi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapabilir, devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında mühendislik, mimarlık, müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıktan işletebilir ve işlettirebilir. 2. Gayrimenkul ve emlak sektöründe faaliyet ve yatırımlar gerçekleştirebilir, koordine edebilir ve yönetebilir. 3. Yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel sektöre ait inşaat ve montaj işleri yapabilir, her türlü konut, işyeri, alışveriş merkezi, yol, köprü, baraj, gölet, park bahçe, havuz, havaalanı, liman ve fabrika yapılan, turistik tesisler, altyapı tesisleri, toplu konut yapıları, organize sanayi yapılar ı, tarihi yapıların Inşaatı, restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları koruma amaçlı ıslah- imar planları, yapabilir veya yaptırabilir. 4. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane, prefabrike ve mesken inşaatlarını yapabilir, satabilir, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapabilir. 5. Otel, tatil köyü, devre mülk, konut, alışveriş merkezi, iş merkezi ve fabrika olmak üzere her türlü gayrimenkul geliştirme projeleri belirleyebilir, üstlenebilir, projeler için tasarım, inşaat, bakım, yönetim ve işletme hizmetleri verebilir, yapabilir ve/veya yaptırabilir, projelerin tamamını veya bir kısmını pazarlayabilir, kiraya verebilir ve satabilir. 6. Her türlü bina, büro tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak her türlü dengeleme, yazım çizim işleri, plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapabilir ve inşaat, yıkım, bakım, onarım ve montaj, dekorasyon, tamirat ve boya işlerini ve ilgili bütün ticari işleri yürütebilir ve gerçekleştirebilir, bununla ilgili hizmet grupları oluşturabilir ve işletebilir. 7. Şirket amaç ve konusuna uygun olarak hizmetlerini üstlenmiş olduğu binaların, alışveriş merkezlerinin, sitelerin, dairelerin ve buna benzer gayrimenkullerin uygun şekilde kullanılmasının sağlanması, gayrimenkullerin balam ve onarımı için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi, gerekli hizmetlerin oluşturulması, gayrimenkul içerisindeki ortak alanların onarımı, bakımı, faaliyeti ve kullanımına ilişkin işlemler, teknik ve spesifıkasyonlar çerçevesinde dahili düzenleme, dekorasyon onarım ve değişikliklere uyması gereken zorunlu ilkeleri belirten dahili düzenlemelerin hazırlanması gayrimenkullere ait birimlerin kiralanması, her türlü yönetim hizmetlerinin sağlanması ve gayrimenkul sahipleri tarafından kendisine yüklenen görevlerin yerine getirilmesi işlerini yapabilir. 8. Türkiye içinde veya dışında Şirkete veya üçüncü şahıslara ait arsa ve araziler üzerinde konut, rekreasyon alanları, ticaret merkezleri, fabrikalar ve tesisler, bilumum otel, motel, oberj, tatil köyü, yat limanı gibi mekanlar ve tesisler, toplu konutlar ve diğer her türlü siteler, üniversiteler ve kampüsleri, okullar, hastaneler, kışlalar, kültür sarayları, spor yapmaya matuf çeşitli mekanlar ve tesisler, kara, hava, demir ve su yolu liman, alan, tesis ve terminalleri gibi tesis ve mekanları inşa etmek, bunları tamamen veya kat irtifakı tesisi yoluyla satmak veya kiraya vermek, kara ve demir yolları yapmak. 9. Yurtiçinde ve yurtdışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların her türlü proje, inşaat, montaj ve tesisat faaliyetlerini; yer altı yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu, kanal, köprü, liman, havuz, rıhtım, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, maden ocakları, iskele üstü, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, sulanma tesisi inşaatlarını yapılması ve çeşitli nitelik ve çapta boru hattı gibi şerit haritalarının ve parselasyon planlarının yapılması, yerleştirilmesi, bağlantılarının yapılması ve bunların hizmet yapabilecek şekle getirilmesi faaliyetleri; su depoları, her türlü su havuzları, barajlar ve sair tesisler ile çok maksadı su soğutma kuleleri, her türlü yangın söndürme tesisleri; elektrik, mekanik, elektronik, ısıtma, soğutma, klima, kimya proses tesisleri gibi değişik nitelik arz eden yapı türleri, mekan ve tesisleri kurabilir. 10. Her türlü kati alık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlayabilir, işletilebilir, bakım ve onarımını yapabilir. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilebilir, tesisler kurabilir, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Adnan Kahveci Mh.Kalkan Sk. İnşaat D Blok N.13/7/24 Beylikdüzü