DY Proje Yapı Teknik Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

DY Proje Yapı Teknik Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

DY Proje Yapı Teknik Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te 20 bin TL sermaye bedeli ile Murat Yıldır Yiğit ve Volkan Demir tarafından kuruldu.


DY Proje Yapı Teknik Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te 20 bin TL sermaye bedeli ile Murat Yıldır Yiğit ve Volkan Demir tarafından kuruldu.

DY Proje Yapı Teknik Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır),kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. o-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar,soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe,tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Şirket yukarda belirtilen amaç ve konuyu gerçekleştirebilmek için: 1-Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satabilir, Fabrika ve her türlü bina inşa edebilir, Finansal kiralama yapabilir, Satış vaadi, rehin, ticari işletme rehni ve ipotekte dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, başkaları lehine bu haklan tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillere şerh ve tescil ettirebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Üçüncü kişiler için rehin ve ticari işletme rehni ve ipotekte dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir. Üçüncü kişilerden ipotek devralabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir. Şirket lehinde tesis edilen rehin ve ipotekleri fekedebilir. Sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olsun teminat olarak gösterebilir. 2-Şirket konuları ile ilgili olarak leasing-switch (transit) işlemleri fason ve muvakkat kabul yolu ile imalat yaptırabilir. 3-Şirketin amaç ve konusunun gerektirdiği her türlü işler için, her türlü smai, hukuki, mali işlemleri ve bu işlemler için gerekli borçlanmaları yapabilir, hisse senedi, tahvil, bono ihraç edebilir, kısa teminatlı veya teminatsız orta veya uzun vadeli her nevi kredi ve ödünç alabilir, leasing, factoring gibi finansal hizmetlerden faydalanabilir. Bu kapsamda lisans, patent, know-how, marka ve sair sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir kiralayabilir, sahip olduğu smai haklarını üçüncü şahıslara devredebilir kiralayabilir ya da lisansla üçüncü şahısların kullanımına verebilir ve bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi yapabilir, şirketin menkullerini rehnedebilir, kefil olabilir ve iştigal konusuna girecek işlerle ilgili ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Şeyhli Mah. Süleyman Çelebi Cd. Kabahor Apt. No.70 A Pendik