Edip Gayrimenkul 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Edip Gayrimenkul 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?Edip Gayrimenkul, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kar payı dağıtımı yapmayacağı hakkında açıklamalarda bulundu. 


Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kar payı dağıtım kararı hakkında açıklama yaptı.

Edip Gayrimenkul, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kar payı dağıtımı yapmayacağını açıkladı. 

Edip Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:

Edip Gayrimenkul 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Dosya için tıklayın