Edip Gayrimenkul 3 aylık faaliyet raporu!

Edip Gayrimenkul 3 aylık faaliyet raporu! Edip Gayrimenkul 3 aylık faaliyet raporu!

Edip Gayrimenkul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 dönemine ilişkin faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı.Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 dönemine ilişkin faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını hakkında açıklama yayınladı.

Edip Gayrimenkul'den KAP açıklaması:
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ:22.05.2020

KARAR SAYISI :9

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 31.03.2020 tarihinde sona eren 3 aylık döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarımız ve faaliyet raporumuz ektedir.

a) 01.01.2020- 31.03.2020 dönemine ilişkin olarak, EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 22 Mayıs 2020 tarih ve 9 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan bağımsız denetimden geçmemiş bilanço, gelir tablosu, özsermaye değisim tablosu, nakit akım tablosu ve mali tablo dipnotları ile yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldıgı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarımızın işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçegi dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Denetim Komitesi Başkanı

Eyüphan BOYVADAOĞLU

Denetim Komitesi Üyesi

Ercüment ALPTEKİN

Muhasebe ve Finans Md.

Cengiz AKKOÇ

Faaliyet raporu için  tıklayın