Edirnede icradan satılık 15 gayrimenkul!

Edirnede icradan satılık 15 gayrimenkul!

Uzunköprü İcra Müdürlüğü, bir borç nedeniyle açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilen 15 gayrimenkulü satışa çıkardı1-GAYRİMENKULUN TAPU KAYDI VE DURUMU: Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Çöpköy Mah., 4637 parsel, 306,47 m2 miktarlı, müfrez ARSA vasfında kayıtlıdır, imar durumu; belediye mücavir sahasında, iskan sahasında, bina yüksekliği 6.50 m. (B+2 kat) ayrık nizam, ön bahçe mesafesi 5 m., komşu mesafesi 3 m., arka bahçe mesafesi H/2'dir. Taşınmazın tamamının muhammen değeri, 12.240,00.TL'dir.
2-GAYRİMENKULÜN TAPU KAYDI VE DURUMU: Edime ili, Uzunköprü ilçesi, Çöpköy Mah., 4638 parsel, 300,04 m2 miktarlı, müfrez ARSA vasfında kayıtlıdır, imar durumu; belediye mücavir sahasında, iskan sahasında, bina yüksekliği 6.50 m. (B+2 kat) ayrık nizam, ön bahçe mesafesi 5 m., komşu mesafesi 3 m., arka bahçe mesafesi H/2'dir. Taşınmazın tamamının muhammen değeri, 12.001,60.TL'dir.
3-GAYRİMENKULÜN TAPU KAYDI VE DURUMU: Edime ili, Uzunköprü ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kumluca Mevkii, 111 Pafta, 403 Ada, 6 parsel, tam hisseli, tapuda tarla vasfında kayıtlı, 12699,00 m2 miktarlı taşınmaz, içerisinde; 752 m2'lik ahır ve önünde 282 m2'lik sundurması mevcut olup toplam 1034 m2'dir. 2/B sınıfı yapı olup, yıpranma payı düşüldükten sonra kalan değeri, 228.307,20.TL'dir. Tarla değeri ise 25.398,00.TL'dir. Tapuda tarla vasfında kayıtlı taşınmaz, alt yapı sistemleri ve taşınmazın tonumu ve kullanım biçimi dikkate alınarak arsa olarak değerlendirilmiştir. Taşınmaz, Belediye mücavir sınırları içerisinde olup imar planları dışında kalmaktadır, içerisindeki yapı ile birlikte taşınmazın tamamının toplam muhammen değeri, 253.705,20.TL'dir.
4-GAYRİMENKULÜN TAPU KAYDI VE DURUMU: Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kumluca Mevkii, 111 Pafta, 404 Ada, 3 Parsel, tam hisseli, tapuda tarla vasfında kayıtlı, 3227,00 m2 miktarlı taşınmaz, içerisinde; beton balık havuzlan mevcuttur. içerisinde beton balık havuzları mevcut olan tarlanın değeri, 22.589,00.TL'dir. Ayrıca 99,40 m2'lik balık yetiştirme deposu mevcuttur. Depo değeri 27.434,40.TL'dir. Tapuda tarla vasfında kayıtlı taşınmaz, alt yapı sistemleri ve taşınmazın konumu ve kullanım biçimi dikkate alınarak arsa olarak değerlendirilmiştir. Taşınmaz, Belediye mücavir sınırları içerisinde olup imar planlan dışında kalmaktadır. içerisinde balık havuzları ve depo ile birlikte taşınmazın tamamının toplam muhammen değeri, 50.023,40-TL'dir.
5-GAYRİMENKULÜN TAPU KAYDI VE DURUMU: Edime ili, Uzunköprü ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kumluca Mevkii, 111 Pafta, 403 Ada, 9 Parsel, tam hisseli, tapuda tarla vasfında kayıtlı, 23198,50 m2 miktarlı taşınmaz, içerisinde; beton balık havuzları mevcuttur. içerisinde beton balık havuzlan mevcut olan tarlanın değeri, 162.389,50.TL'dir. Tapuda tarla vasfında kayıtlı taşınmaz, alt yapı sistemleri ve taşınmazın konumu ve kullanım biçimi dikkate alınarak arsa olarak değerlendirilmiştir. Taşınmaz, Belediye mücavir sınırları içerisinde olup imar planları dışında kalmaktadır, içerisinde balık havuzları bulunun taşınmazın tamamının toplam muhammen değeri 162389,50.TL dir.
6-GAYRİMENKULÜN TAPU KAYDI VE DURUMU: Edime ili, Uzunköprü ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kumluca Mevkii, 111 Pafta, 403 Ada, 14 Parsel, tam hisseli, tapuda müfrez tarla vasfında kayıtlı, 6533 m2 miktarlı taşınmaz, içerisinde; beton balık havuzları mevcuttur. içerisinde beton balık havuzları mevcut olan tarlanın değeri 45.731,OO.TL'dir. Ayrıca tarla içerisinde 288 m2'lik ahır mevcuttur. Yıpranma payı düşüldükten sonra ahırın değeri, 50.342,40.TL'dir. Aynı parsel içerisinde 100 KVV'lık elektrik trafosu mevcut olup değeri 25.000,OO.TL'dir. Ayrıca artezyen mevcut olup değeri 25.000,OO.TL'dir. Tapuda tarla vasfında kayıtlı taşınmaz, alt yapı sistemleri ve taşınmazın konumu ve kullanım biçimi dikkate alınarak arsa olarak değerlendirilmiştir. Taşınmaz, Belediye mücavir sınırları içerisinde olup imar planlan dışında kalmaktadır, içerisinde balık havuzları, ahır, elektrik trafosu ve artezyen bulunan taşınmazın tamamının toplam muhammen değeri 146.073,40.TL'dir.
7-GAYRİMENKULÜN TAPU KAYDI VE DURUMU: Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kumluca Mevkii, 111 Pafta, 403 Ada, 15 Parsel, tam hisseli, tapuda müfrez tarla vasfında kayıtlı, 6566 m2 miktarlı taşınmaz, içerisinde; beton balık havuzları mevcuttur. içerisinde beton balık havuzları mevcut olan tarlanın değeri 45.962,00.TL'dir. Ayrıca tarla içerisinde 168 m2'lik depo mevcut olup yıpranma payı düşüldükten sonra deponun değeri, 27.820,80.TL'dir. Ayrıca içerisinde iki katlı konut olup, zemin kat 104 m2 alanlı, 2 oda, salon, mutfak, banyo ve kömürlükten ibarettir. 1. kat 120 m2 alanında olup, kaba inşaat halindedir. 3 oda, salon, mutfak, banyo ve iki adet balkondan ibarettir. Toplam 224 m2 alanlı konut yapılmayan imalatlar %25 düşüldükten sonra değeri, 75.264,0O.TL'dir.
Tapuda tarla vasfında kayıtlı taşınmaz, alt yapı sistemleri ve taşınmazın konumu ve kullanım biçimi dikkate alınarak arsa olarak
değerlendirilmiştir. Taşınmaz, Belediye mücavir sınırları içerisinde olup imar planları dışında kalmaktadır, içerisinde balık havuzları, depo ve konut bulunan taşınmazın tamamının toplam muhammen değeri 149.046,80. TLdir.
8-GAYRİMENKULUN TAPU KAYDI VE DURUMU: Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kumluca Mevkii, 111 Pafta, 403 Ada, 2 Parsel, tam hisseli, tapuda tarla vasfında kayıtlı, 4999,50 m2 miktarlı taşınmaz mutlak tarım arazisi sınıfında olup parselin bölünmesi mümkün değildir. Taşınmaz, Belediye mücavir sınırları içerisinde olup imar planları dışında kalmaktadır. Taşınmazın tamamının muhammen değeri 9.209,00. TL1 dir.
9-GAYRİMENKULÜN TAPU KAYDI VE DURUMU: Edime ili, Uzunköprü ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kumluca Mevkii, 111 Pafta, 403 Ada, 3 Parsel, tam hisseli, tapuda tarla vasfında kayıtlı, 5699,50 m2 miktarlı taşınmaz mutlak tarım arazisi sınıfında olup parselin bölünmesi mümkün değildir. Taşınmaz, Belediye mücavir sınırları içerisinde olup imar planları dışında kalmaktadır. Taşınmazın tamamının muhammen değeri 10.498,50.TL'dir.
10-GAYRİMENKULÜN TAPU KAYDI VE DURUMU: Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kumluca Mevkii, 111 Pafta, 403
Ada, 8 Parsel, tam hisseli, tapuda tarla vasfında kayıtlı, 10532 m2 miktarlı taşınmaz mutlak tarım arazisi sınıfında olup parselin
bölünmesi mümkün değildir. Taşınmaz, Belediye mücavir sınırları içerisinde olup imar planları dışında kalmaktadır. Taşınmazın
tamamının muhammen değeri 19.399,95.TL'dir.
11-GAYRİMENKULÜN TAPU KAYDI VE DURUMU: Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kaplankoru Mevkii, 111 Pafta, 404 Ada, 4 Parsel, tam hisseli, tapuda tada vasfında kayıtlı, 15278 m2 miktarlı taşınmaz mutlak tarım arazisi sınıfında olup parselin bölünmesi mümkün değildir. Taşınmaz, Belediye mücavir sınırları içerisinde olup imar planları dışında kalmaktadır. Taşınmazın tamamının muhammen değeri 28.142,00.TL'dir.
12-GAYRİMENKULÜN TAPU KAYDI VE DURUMU: Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kaplankoru Mevkii, 111 Pafta, 404 Ada, 7 Parsel, tam hisseli, tapuda ham toprak vasfında kayıtlı, 8483,50 m2 miktarlı taşınmaz mutlak tarım arazisi sınıfında olup parselin bölünmesi mümkün değildir. Taşınmaz, Belediye mücavir sınırları içerisinde olup imar planları dışında kalmaktadır. Taşınmazın tamamının muhammen değeri 15.626,60.TL'dir.
13-GAYRİMENKULÜN TAPU KAYDI VE DURUMU: Edirne İli, Uzunköprü ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kumluca Mevkii, 111 Pafta, 404 Ada, 13 Parsel, tam hisseli, tapuda tarla vasfında kayıtlı, 19081 m2 miktarlı taşınmaz mutlak tarım arazisi sınıfında olup parselin bölünmesi mümkün değildir. Taşınmaz, Belediye mücavir sınırları içerisinde olup imar planları dışında kalmaktadır. Taşınmazın tamamının muhammen değeri 35.147,20.TL'dir.
14-GAYRİMENKULÜN TAPU KAYDI VE DURUMU: Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Mescit Mahallesi, Kütüklü Bayır Mevkii, 457 Ada, 24 Parsel, tam hisseli, tapuda tarla vasfında kayıtlı, 18608 m2 miktarlı taşınmaz, içerisinde; 36 m2 temel, kolon ile üst table betonu atılmış, duvarları örülmemiş bir adet bina bulunmaktadır. 2/B sınıfı olan yapının yapılmayan kısım % 60 düşüldükten sonra değeri 3.974,40.TL'dir. Tarlanın değeri ise 37.216,0O.TL'dir. Belediye mücavir sınırları içerisinde olup imar planları dışında kalmaktadır. İçerisindeki yapı ile birlikte taşınmazın tamamının toplam muhammen değeri 41.190,40.TL'dir.
15- GAYRİMENKULUN TAPU KAYDI VE DURUMU: Edime ili, Uzunköprü ilçesi, Halise Hatun Mahallesi, Bademlik Mevkii, 44 Pafta, 136 Ada, 38 Parsel, tam hisseli, tapuda mesken vasfında kayıtlı, 5/24 arsa paylı, 2,kat, 3 nolu bağımsız bölüm, 80 m2 miktarlı taşınmaz, 2 oda, salon, mutfak, banyo, balkondan ibarettir. Dairenin mutfak, banyo tabanları kalebodur, duvarları fayans kaplıdır. Diğer odaların tabanları marley, duvarları plastik boyalıdır. Doğramaları ahşap olup, yağlı boyalıdır, çerçeveleri plastiktir. Daire kaloriferlidir, imar durumu; Bina yüksekliği 12,50 m.(B+4 kat), bitişik nizam, arka bahçe mesafesi H/2'dir. Taşınmazın arsa payı dahil muhammen değeri 65.000,OO.TL'dir.
SATIŞ ŞARTLARI YERİ VE ZAMANI:
A- Taşınmazların birinci satışı Uzunköprü icra Müdürlüğünde ve yukarıda belirtilen taşınmaz sıralamasına göre; 25.04.2011 tarihinde ve aşağıda belirtilen saatlerde yapılacak.
1) Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Çöpköy Mah, 4637 parselde kayıtlı taşınmaz saat: 13:40-1350 arasında,
2) Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Çöpköy Mah., 4638 parselde kayıtlı taşınmaz saat: 1355-14*5 arasında,
3) Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kumluca Mevkii, 111 Pafta, 403 Ada, 6 parselde kayıtlı taşınmaz saat: 14:10-1430 arasında,
4) Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kumluca Mevkii, 111 Pafta, 404 Ada, 3 Parselde kayıtlı taşınmaz saat: 14:25-1435 arasında,
5) Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kumluca Mevkii, 111 Pafta, 403 Ada, 9 Parselde kayıtlı taşınmaz saat: 14:40-1450 arasında,
6) Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kumluca Mevkii, 111 Pafta, 403 Ada, 14 Parselde kayıtlı taşınmaz saat: 1455-15:05 arasında,
7) Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kumluca Mevkii, 111 Pafta, 403 Ada, 15 Parselde kayıtlı taşınmaz saat: 15:10-1520 arasında, 8 Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kumluca Mevkii, 111 Pafta, 403 Ada, 2 Parselde kayıtlı taşınmaz saat: 1525-1535 arasında,
9) Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kumluca Mevkii, 111 Pafta, 403 Ada, 3 Parselde kayıtlı taşınmaz saat: 15:40-1550 arasında,
10) Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kumluca Mevkii, 111 Pafta, 403 Ada, 8 Parselde kayıtlı taşınmaz saat: 1555-16*5 arasında,
11) Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kaplanbru Mevkii, 111 Pafta, 404 Ada, 4 Parselde kayıtlı taşınmaz saat: 16:10-16:20 arasında,
12) Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kaplankoru Mevkii, 111 Pafta, 404 Ada, 7 Parselde kayıtlı taşınmaz saat: 16:25-1635 arasında,
13) Edime ili, Uzunköprü ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kumluca Mevkii, 111 Pafta, 404 Ada, 13 Parselde kayıtlı taşınmaz saat: 16:40-1650 arasında,
14) Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Mescit Mahallesi, Kütüklü Bayır Mevkii, 457 Ada, 24 Parselde kayıtlı taşınmaz saat: 1655-17:05 arasında,
15) Edirne ili, Uzunköprü ilçesi, Halise Hatun Mahallesi, Bademlik Mevkii, 44 Pafta, 136 Ada, 38 Parselde kayıtlı 2.kat, 3 nolu bağımsız bölüm mesken niteliğindeki taşınmaz saat: 17:10-1720 arasında; yapılacaktır, B-Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını bulması ve satış isteyenin alacağına ruçhanı olan diğer alacaklılar varsa alacakları toplamını ayrıca satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı taktirde en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla gayrimenkullerin 2.açık artırması 05.05.2011 tarihinde aynı yer ve saatlerde yapılacak.


Nagihan Arat/Emlakkulisi.com